Kuhmon Taitotehdas –hanke

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on myöntänyt rahoituksen Kuhmon Taitotehdas hankkeelle 16.12.2019. Kainuun ammattiopisto hallinnoi hanketta sekä kehittää ja pilotoi tiimioppimisen pedagogiikkaan perustuvaa koulutuspalvelua Kuhmossa. Lisäksi Kainuun ammattiopisto kouluttaa yritysten yhteistyöhenkilöitä tiimioppimiseen ja opiskelijoiden ohjaamiseen työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Tavoitteena koulutuksessa on palauttaa ammatillinen koulutus takaisin Kuhmoon.

 

Kuhmon kaupungin rooli hankkeessa on organisoida ja toteuttaa koulutuskoordinaattorin tehtävät paikallisesti. Koulutuskoordinaattori etsii ja tuo esille työpaikkoja ja yrityksiä, joilla on työvoiman rekrytointitarpeita sekä ohjaa hankkeen kohderyhmään kuuluvia henkilöitä taitotehtaan koulutuspalveluiden piiriin.

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2020 – 31.12.2021.

Hankkeen lopulliset  nettokustannukset yhteensä ovat 394 544,  josta ESR:n ja valtion rahoitus (75 %) eli 295 908 €.

Kokonaiskustannukset:
Palkkakustannukset 267 644
Ostopalvelut 64 000
Muut kustannukset 17 400
Välilliset kustannukset (17 % Flat rate) 45 500
Yhteensä 394 544
Kainuun ammattiopiston  resurssit hankkeessa:
Palkkakustannukset 208 800
Ostopalvelut 64 000
Muut kustannukset 3 000
Välilliset kustannukset (17 % Flat rate) 35 496
Yhteensä 311 296
Kuhmon kaupungin  resurssit hankkeessa:
Palkkakustannukset 58 844
Muut kustannukset 14 400
Välilliset kustannukset (17 % Flat rate) 10 004
Yhteensä 83 248
Hankkeen rahoitus:
Euroopan sosiaalirahasto ja valtion vastinrahoitus 295 908  (75,00 %)
Kainuun ammattiopisto 77 824  (19,73 %)
Kuhmon kaupunki 20 812  (5,27 %)
Yhteensä 394 544  (100,00%)

 

Yhteystiedot ja päätehtävä hankkeessa:

Leena Karjalainen, Kao, projektipäällikkö, hallinto, hankkeen johto, leena.karjalainen@kao.fi ; 044 286 3649

Marko Karvonen, Kao, tiiminvetäjä, marko.karvonen@kao.fi ; 044 089 5033

Päivi Haverinen, Kao, tiiminvetäjä, paivi.haverinen@kao.fi; 044 797  0832

Kari Malinen, projektikoordinaattori, yhteys Kuhmon yrityksiin, kari.malinen@kuhmo.fi;  044 7255 301