Avustukset

Liikuntatoimintaa avustetaan monin tavoin. Kyläyhdistykset ja -toimikunnat voivat hakea latuavustusta tai luistelupaikka-avustusta talvikaudella. Urheiluseurojen perusavustukset sekä lasten ja nuorten liikunta-avustukset ovat haettavissa keväisin. Silloin on haettavissa myös terveysliikunta-avustus, jota voivat urheiluseurojen lisäksi hakea rekisteröityneet kansanterveysjärjestöt.

Avustusten haku julkistetaan kaupungin nettisivuille, paikallislehti Kuhmolaisessa sekä kaupungin somekanavilla.
Vuoden 2021 kyläyhdistysten latuavustukset ja jäänhoitoavustukset on päätetty teknisessä lautakunnassa 25.3.2021 § 19.
Vuoden 2021 liikunta-avustushakemukset on haettava 30.4.2021 mennessä.

Liikuntajärjestöt

Avustusohjeet on päivitetty teknisessä lautakunnassa 1.2.2018 § 10. Liikunta-avustuksia voivat hakea kuhmolaiset rekisteröityneet urheiluseurat ja terveysliikunta-avustusten osalta myös kuhmolaiset rekisteröityneet kansanterveysjärjestöt.

Liikuntaseurojen avustusohjeet 2018 määrittävät kuinka talousarvioon määrätyt liikunta-avustukset jaetaan.

Liikunta-avustushausta haettaessa käytetään ensisijaisesti sähköisiä lomakkeita.
Tulostettavat lomakkeet ja liitteet lähetetään ensisijaisesti skannattuina sähköpostitse riikka.kahkonen@kuhmo.fi
tai Riikka Kähkönen, PL 15, 88901 Kuhmo.

Käytettävät lomakkeet:

  • Liikuntaseurojen perusavustus
  • Lasten ja nuorten toiminta-avustus
  • Terveysliikunta-avustus
  • Urheiluseurojen tilityslomake

Terveysliikunta-avustukset maksetaan yhdistyksen toimittaman erillisen selvityksen perusteella. Pyyntö selvityksestä lähetetään erikseen liikuntapalvelujen toimesta loppuvuodesta.

Kyläyhdistyksille

Latuavustusten ja jäänhoitoavustusten jakoperusteet on määritelty teknisessä lautakunnassa 4.3.2021 § 12.

Latuavustus

Kylät voivat hakea latuavustusta oman ladun tekoon ja kunnossa pitämiseen latuavustus-lomakkeella.

Luonnonjään ylläpitoon

Kylät, joissa ei ole kaupungin ylläpitämää jäätä, voivat hakea avustusta luonnonjään ylläpitoon.
Avustusta voi hakea luonnonjääavustus -lomakkeella. Tarvittaessa luistelupaikka tai jääkiekkokaukalo tarkistetaan.