Avustukset

Liikuntatoimintaa avustetaan monin tavoin. Kyläyhdistykset ja -toimikunnat voivat hakea latuavustusta tai luistelupaikka-avustusta talvikaudella. Urheiluseurojen ja nuorisojärjestöjen avustukset on haettavana maaliskuussa.

Liikuntajärjestöt

Avustusohjeet on päivitetty teknisessä lautakunnassa 1.2.2018 § 10.

Avustukset haettavana vuosittain maaliskuussa.

Liikuntaseurojen avustusohjeet 2018
Liikuntaseurojen perusavustus
Lasten ja nuorten toiminta-avustus
Terveysliikunta-avustus
Urheiluseurojen tilityslomake
Yhteenveto menoista terveysliikunta-avustuksen maksamista varten

Kyläyhdistyksille

Latuavustus

Kylät voivat hakea latuavustusta oman ladun tekoon ja kunnossa pitämiseen oheisella lomakkeella.

Luonnonjään ylläpitoon

Kylät, joissa ei ole toimivaa koulua, mutta innokkaita luistelijoita riittää, voivat hakea avustusta luonnonjään ylläpitoon. Sitä maksetaan enintään 200 € / kylä / talvi.
Avustusta voi hakea oheisella lomakkeella. Tarvittaessa luistelupaikka tai jääkiekkokaukalo tarkistetaan.