Vaihtoehtoja kunnalliselle varhaiskasvatukseelle

Lasten kotihoidon tuen kuntalisää maksetaan perheille, joissa lapsen/lasten oma vanhempi hoitaa kaikkia lapsia kotona ja perheen nuorimmainen lapsi on alle 3-vuotias. Esiopetusikäinen voi osallistua kunnalliseen esiopetukseen.

Kun perheessä on alle 3-vuotias lapsi, joka ei ole kunnallisessa päivähoidossa, on perhe oikeutettu lasten kotihoidon tukeen. Sisaruksista, jotka eivät ole kunnallisessa päivähoidossa maksetaan ns. sisarkorotus. Lisäksi on mahdollista saada hoitolisää, johon vaikuttaa perheen koko ja tulot.

Kuntalisä on suuruudeltaan 200 €/kk nuorimmasta lapsesta ja kaikista muista alle kouluikäisistä sisaruksista 60 €/kk. Kuntalisä maksetaan hoitorahan korotuksena ja se on verotettavaa tuloa. Kuntalisää ei makseta takautuvasti.

Lasten kotihoidon tukea haetaan Kelasta. Kuntalisää ei tarvitse erikseen hakea vaan se tulee automaattisesti kotihoidon tukea saaville, ehdot täyttäville kuhmolaisille perheille.

 

Kuhmon kaupunki jatkaa kuntalisän maksamista 1.1.2018 alkaen toistaiseksi.