Aamu- ja iltapäivätoiminta

Toimintaa järjestetään koulupäivinä klo 6.30 - 17.00 välisenä aikana 1. - 2. luokan oppilaille ja kaikkien vuosiluokkien erityisentuen oppilaille. Koulujen loma-aikoina toimintaa ei järjestetä.

 

Tavoitteet

Opetusministeriön asettamana tavoitteena on kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen. Tavoitteina on edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ehkäistä syrjäytymistä ja vähentää lasten yksinäistä aikaa ennen koulupäivän alkua ja koulutyön jälkeen silloin, kun huoltajat ovat mukana työelämässä.

 

Toiminnan järjestäminen

Aamu-ja iltapäivätoimintaa järjestetään Tuupalan puukoululla. Vastuurehtorina toimii apulaisrehtori Tiina Ahtonen, 044 7255322

Hietaperän ja  Lentuan kyläkouluilla järjestetään vain iltapäivätoimintaa.

 

Toiminnan sisällöt

Opetushallituksen 19.1.2011 hyväksymät uudistuneet perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet ohjaavat toiminnan sisältöjä. Näiden perusteiden ohjeiden mukaisesti on laadittu Kuhmon aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma, jonka sivistyslautakunta on hyväksynyt 23.10.2019, § 113. Sisällöissä kiinnitetään huomiota toiminnan ja tekemisen monipuolisuuteen, lasten tarpeisiin ja vapaaehtoiseen osallistumiseen.

 

Henkilöstö

Jokaiseen lapsiryhmään nimetään vähintään yksi vastuuohjaaja. Ohjeellisena ryhmäkokona voidaan pitää maksimissaan 13 lasta yhtä ohjaajaa kohti.

 

Toimintaan hakeminen ja toiminta-aikojen ilmoittaminen

Hakeminen toimintaan haetaan hakulomakkeella. Hakulomakkeita saa Tuupalan puukoulun kansliasta  tai  Varhaiskasvatus ja koulutus⇒lomakkeet⇒AP/IP toimintaan hakeminen.
Sähköinen hakemus tulee syksyn aikana. Viikoittaiset toiminta-ajat ilmoitetaan edellisen viikon tiistaihin klo 16 mennessä. Sähköinen lomake löytyy Varhaiskasvatus ja koulutus⇒lomakkeet⇒AP / IP toiminta-aikojen sähköinen ilmoittaminen.

 

Aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävät maksut

Hyvinvointi- ja sivistysvaliokunta (11.5.2023 §56) päättänyt koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut 2023-24 seuraaviksi:

1) Oppilas osallistuu vain aamutoimintaan (klo 6.30 – 9.00). Maksu: enintään 10 pv/kk 30 €, yli 10 pv/kk 40€. Maksu sisältää aamupalan.

2) Oppilas osallistuu vain iltapäivätoimintaan (klo 13.00 – 17.00). Maksu: enintään 10 pv/kk 40 €, yli 10 pv/kk 60€. Maksu sisältää välipalan.

3) Oppilas käyttää (vaihtelevasti) aamutoimintaa klo 6.30 – 9.00 ja/tai iltapäivätoimintaa klo 13.00 – 17.00.
Maksu: enintään 10 pv/kk 50 €/kk, 11 – 15 pv/kk 75 €/kk, yli 15 pv/kk 100 €/kk. Maksu sisältää sekä aamu- että välipalan.

4) Oppilas osallistuu aamu- tai iltatoimintaan satunnaisesti huoltajan työn luonteen tai muun perustellun syyn vuoksi. Maksu: 5€/päivä, jos oppilas osallistuu ap- tai ip-toimintaan; 7€ /päivä, jos oppilas osallistuu sekä ap- ja ip-toimintaan. Maksu sisältää aamu/välipalan. 

5) Huoltaja voi anoa maksusta vapauttamista erillisellä selvityksellä (perusteena maksuvapautukseen on toimeentulotukipäätös tai lain edellyttämä kokonaisarvio perheen tilanteesta).

6) Laskutus tapahtuu jälkikäteen. Kun oppilas on sairautensa vuoksi poissa yli 10 pv/kk, peritään maksuna puolet kuukausimaksun määrästä. Kun oppilas on poissa sairautensa vuoksi koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä lainkaan. Jos oppilas ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksusta peritään puolet kuukausimaksusta. Oppilaan lopettaessa toiminnan on siitä tehtävä kirjallinen irtisanomisilmoitus. Irtisanoutuminen tulee voimaan seuraavan kuukauden alusta.