Aamu- ja iltapäivätoiminta

Toimintaa järjestetään koulupäivinä klo 6.30 - 17.00 välisenä aikana 1. - 2. luokan oppilaille ja kaikkien vuosiluokkien erityisentuen oppilaille. Koulujen loma-aikoina toimintaa ei järjestetä.

 

Tavoitteet

Opetusministeriön asettamana tavoitteena on kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen. Tavoitteina on edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ehkäistä syrjäytymistä ja vähentää lasten yksinäistä aikaa ennen koulupäivän alkua ja koulutyön jälkeen silloin, kun huoltajat ovat mukana työelämässä.

 

Toiminnan järjestäminen

Aamu-ja iltapäivätoimintaa järjestetään Tuupalan puukoululla.

Hietaperän ja  Lentuan kyläkouluilla järjestetään vain iltapäivätoimintaa.

 

Toiminnan sisällöt

Opetushallituksen 19.1.2011 hyväksymät uudistuneet perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet ohjaavat toiminnan sisältöjä. Näiden perusteiden ohjeiden mukaisesti on laadittu Kuhmon aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma, jonka sivistyslautakunta on hyväksynyt 23.10.2019, § 113. Sisällöissä kiinnitetään huomiota toiminnan ja tekemisen monipuolisuuteen, lasten tarpeisiin ja vapaaehtoiseen osallistumiseen.

 

Henkilöstö

Jokaiseen lapsiryhmään nimetään vähintään yksi vastuuohjaaja. Ohjeellisena ryhmäkokona voidaan pitää maksimissaan 13 lasta yhtä ohjaajaa kohti.

Hakeminen toimintaan haetaan hakulomakkeella. Hakulomakkeita saa Tuupalan alakoulun kansliasta  tai  Varhaiskasvatus ja koulutus⇒lomakkeet⇒AP/IP toimintaan hakeminen