Hietaperän koulu

Hietaperän koulu on kaksiopettajainen kyläkoulu, jossa annetaan opetusta vuosiluokille 0-6.

Koulu sijaitsee Pohjoispuolentien varrella noin 20 km keskustasta länteen Ontojärven rannalla kauniilla männikkökankaalla.

Koulussa on tänä lukuvuotena 25 oppilasta ja 3 esioppilasta. Koululla on myös ip-toimintaa.

Kiertävät englannin ja erityisopetuksen opettajat käyvät koululla viikoittain. Koululla työskentelee myös yhdistelmätyöntekijä (keittäjä/siivooja/talonmies) ja kaksi koulunkäynninohjaajaa. Koululla käy säännöllisesti myös koulukuraattori.