Erityisvarhaiskasvatus

Kehityksen ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa

Kuhmon varhaiskasvatuksessa lapsen tuen järjestäminen kuuluu laadukkaaseen varhaiskasvatustoimintaan. Lapsen tuen tarpeen huomaaminen, puheeksi ottaminen sekä tukitoimien varhainen aloitus edistää lapsen kokonaisvaltaista kehitystä, hyvinvointia ja oppimista.

Lapsi voi tarvita tukea esimerkiksi:

  • motoriikassa
  • puheen ja kielen kehityksessä
  • sosiaalisessa ja tunne-elämän kehityksessä
  • tarkkaavaisuudessa ja keskittymisessä
  • hahmottamisessa
  • vamman tai pitkäaikaissairauden vuoksi.

Lapselle suunniteltu tuki ja sen arviointi kirjataan varhaiskasvatussuunnitelmaan, esiopetuksen oppimissuunnitelmaan tai HOJKS:n yhteistyössä lapsen ja huoltajien kanssa. Siihen kirjataan lapsen kehityksen ja oppimisen tukeen liittyvät vastuut ja työnjako, tukitoimenpiteet sekä niiden toteuttamistapa ja arviointi. Suunnitelman laatimiseen osallistuvat tarpeen mukaan lapsen kehitystä ja oppimista tukevat asiantuntijat tai muut tarvittavat tahot. Tuki annetaan ensisijaisesti lapsen omassa varhaiskasvatusryhmässä erilaisin joustavin järjestelyin.

Kuhmossa toimii yksi kiertävä erityislastentarhanopettaja (kelto). Kelton tehtävänä on ohjata ja konsultoida varhaiskasvatuksen henkilöstöä lapsen kasvun ja oppimisen tukeen liittyvissä asioissa, tuen tarpeen havainnoinnissa ja arvioinnissa. Kelto on yhdessä vanhempien ja henkilöstön kanssa miettimässä pedagogisia menetelmiä ja ratkaisuja lapsen kasvun, kehityksen sekä oppimisen tueksi. Tarvittaessa kelto ohjaa lasta ja perhettä tuen, tutkimuksen ja kuntoutuksen piiriin.

 

Elämä on täynnä suuria ihmeitä sille,

joka on valmis ottamaan niitä vastaan.

(Muumipappa)