Yksityistiet

Yksityistie on kiinteistön omistajien ja muiden tieosakkaiden ylläpitämä tie, josta säädetään yksityistielaissa ja -asetuksessa. Yksityistiet ovat asemakaavan ulkopuolisia teitä.

Tieosakkaat vastaavat tienpidosta. Tielle voidaan perustaa tiekunta, kun osakkaita on useita ja tie vaatii säännöllistä kunnossapitoa.

Tietoimitusjaosto hoitaa yksityistielain tarkoittamia tielautakunnalle kuuluvia toimitusasioita (esim. tiekunnan perustaminen). Kuntien tielautakunnat lakkaavat uuden yksityistielain mukaan 31.12.2019. Hakemukset on toimitettava viimeistään 31.12.2018 kuntaan, tämän jälkeen niitä ei enää vastaanoteta.

Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin merkitään yksityistiet, joille on perustettu tiekunta. Rekisteristä selviää mm. tiekunnan nimi, tien tunnus ja yhteyshenkilö, sekä ne kiinteistöt, joiden alueella tie kulkee.

Avustukset

Kunnat ja valtio voivat osallistua yksityisteiden kunnossapidon ja parantamisen/rakentamisen kustannuksiin avustamalla määrärahojensa puitteissa vuosittain hakemusten perusteella.