Yksityistiet

Yksityistie on kiinteistön omistajien ja muiden tieosakkaiden ylläpitämä tie, josta säädetään yksityistielaissa ja -asetuksessa. Yksityistiet ovat asemakaavan ulkopuolisia teitä.

Tieosakkaat vastaavat tienpidosta. Tielle voidaan perustaa tiekunta, kun osakkaita on useita ja tie vaatii säännöllistä kunnossapitoa.

Kuntien tielautakunnat on lakkautettu uuden yksityistielain mukaan 31.12.2019.

Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin merkitään yksityistiet, joille on perustettu tiekunta. Rekisteristä selviää mm. tiekunnan nimi, tien tunnus ja yhteyshenkilö, sekä ne kiinteistöt, joiden alueella tie kulkee.

Avustukset

Kunnat ja valtio voivat osallistua yksityisteiden kunnossapidon ja parantamisen/rakentamisen kustannuksiin avustamalla määrärahojensa puitteissa vuosittain hakemusten perusteella.