Korkotukilainat ja investointiavustukset

Erityisryhmien investointiavustukset

Avustuksella on jatkuva haku.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää avustuksia erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi. Avustusta voivat saada sellaiset hankkeet, joille voidaan myöntää myös korkotukilainaa. Avustus voidaan myöntää rakentamista, hankintaa ja perusparantamista varten.

Hankkeella on oltava kunnan puolto. Lisäksi tarvitaan hyvinvointipalveluiden sitova lausunto, jos on kyse hankkeesta, jossa asuminen edellyttää tavanomaista enemmän tukipalveluita ja niiden lisäksi merkittävästi erityisiä tila- tai varusteratkaisuja asuinrakennukseen tai asuntoon. (tukiluokat II, III ja IV). Myös I-tukiluokan senioriasumis-hankkeesta on annettava sote-lausunto.