Korkotukilainat ja investointiavustukset

Erityisryhmien investointiavustusten hakuaika vuodelle 2018 päättyy 15.9.2017

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää avustuksia erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi. Avustusta voivat saada sellaiset hankkeet, joille voidaan myöntää myös korkotukilainaa. Avustus voidaan myöntää rakentamista, hankintaa ja perusparantamista varten.

Hankkeella on oltava kunnan puolto. Lisäksi tarvitaan hyvinvointipalveluiden sitova lausunto, jos on kyse hankkeesta, jossa asuminen edellyttää tavanomaista enemmän tukipalveluita ja niiden lisäksi merkittävästi erityisiä tila- tai varusteratkaisuja asuinrakennukseen tai asuntoon. (tukiluokat II, III ja IV). Myös I-tukiluokan senioriasumis-hankkeesta on annettava sote-lausunto.