Kuhmon vanhus- ja vammaisneuvosto

Vanhuspalvelu- ja vammaispalvelulakien perusteella vanhus- ja vammaisneuvosto pitää osaltaan huolta siitä, että kaupungin asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kaupungin toimintaan.

Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtäviä ovat mm.
  • Osaltaan edistää ja seuraa eri hallinnon aloilla tapahtuvaa toimintaa ikääntyneiden ja vammaisten osallisuuden, terveyden, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen ja tarvitsemien palvelujen näkökulmasta
  • Tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin viranomaisille,
  • Edistää vanhuksille ja vammaisille tarkoitetuista palveluista tiedottamista ja tiedonkulkua.
Vanhusneuvosto järjesti Ikäihmisten kevätpäivän 11.4.2019 Kuhmo-talolla. Linkistä voi katsoa luentoja Kuhmon kaupungin YouTube-kanavalla.

 

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella käynnistyi Ikäihmisten viisaan asiointiliikkumisen -hanke. Hankkeen tavoitteena on edistää iäkkäiden itsenäistä arkiliikkumista niin palveluliikenteellä kuin kävellen ja pyörällä.  Hankkeeseen osallistuvat Pudasjärven, Kajaanin, Kuusamon, Kuhmon ja Raahen kaupungit sekä Siikalatvan, Suomussalmen, Taivalkosken, Muhoksen, Iin ja Vaalan kunnat.  Hanke on saanut Traficomin liikkumisen ohjauksen valtionavustusta, ja sen toteuttamisesta vastaavat Sitowise Oy ja Ramboll Finland Oy.

Yhtenä osana hanketta kartoitetaan ikäihmisten itsenäisen liikkumisen edellytyksiä ja haasteita. Tämä toteutetaan kyselyllä sekä sähköisessä muodossa että paperikyselynä. Sähköinen kyselylinkki https://link.webropol.com/s/liikkumiskysely

Vaihtoehtoisesti liitteenä on tulostettava kysely, jota voi jakaa ikäihmisten tapahtumissa, eläkeläisjärjestöissä, vammaisjärjestöissä, kyläyhdistyksissä sekä muissa mahdollisissa järjestöissä, joista saa tietoa liikkumistarpeista. Paperiset kyselylomakkeet voi palauttaa Kuhmon kaupungintalolle 31.5. mennessä.

Kyselyt ovat avoinna 31.5. saakka.

 

Muistiot vanhus- ja vammaisneuvoston kokouksista ovat luettavissa Esityslistat ja pöytäkirjat -sivulla.

Palautetta ja aloitteita voi tehdä osallistu ja vaikuta -sivulla.