Kuhmon vanhusneuvosto

Vanhuspalvelulain perusteella vanhusneuvosto pitää osaltaan huolta siitä, että iäkkäillä kaupungin asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kaupungin toimintaan.

Vanhusneuvoston tehtäviä ovat mm.

  • Osaltaan edistää ja seuraa eri hallinnon aloilla tapahtuvaa toimintaa ikääntyneiden osallisuuden, terveyden, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen ja tarvitsemien palvelujen näkökulmasta.
  • Seuraa, että kaupunki kehittäessään yleisiä palveluja, huolehtii niiden riittävyydestä ja soveltuvuudesta myös iäkkäille ihmisille sekä arvioi palvelujen laatua.
  • Tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin viranomaisille.
  • Edistää vanhuksille tarkoitetuista palveluista tiedottamista ja tiedonkulkua.

Vanhusneuvoston kokoonpano 2017 – 2021 liitteenä. Ota yhteyttä!

Pöytäkirjat kokouksista on luettavissa pöytäkirjat -sivulla.

Palautetta ja aloitteita voi tehdä osallistu ja vaikuta -sivulla.

Kuhmon sosiaali- ja terveyspalvelut hoitaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun Sote). Ikäihmisten palveluihin linkki oikealla.