Kuhmon vanhus- ja vammaisneuvosto

Vanhuspalvelu- ja vammaispalvelulakien perusteella vanhus- ja vammaisneuvosto pitää osaltaan huolta siitä, että kaupungin asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kaupungin toimintaan.

Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtäviä ovat mm.
  • Osaltaan edistää ja seuraa eri hallinnon aloilla tapahtuvaa toimintaa ikääntyneiden ja vammaisten osallisuuden, terveyden, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen ja tarvitsemien palvelujen näkökulmasta
  • Tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin viranomaisille,
  • Edistää vanhuksille ja vammaisille tarkoitetuista palveluista tiedottamista ja tiedonkulkua.
Vanhus- ja vammaisneuvosto järjestää vuosittain myös tapahtumia, mm. Ikäihmisten päivä 3.10.2023 Kuhmo-talolla.

Muistiot vanhus- ja vammaisneuvoston kokouksista ovat luettavissa Esityslistat ja pöytäkirjat -sivulla.

Palautetta ja aloitteita voi tehdä osallistu ja vaikuta -sivulla.