Vaalit

Määritelmä ”yleiset vaalit” tarkoittaa, että vaaleissa äänioikeus on yleinen eli se on kaikilla säädetyt edellytykset täyttävillä henkilöillä eikä ainoastaan jollakin erikseen määrätyllä ryhmällä.

Suomessa toimitetaan seuraavat yleiset valtakunnalliset vaalit:

  • eduskuntavaalit joka neljäs vuosi,
  • kuntavaalit joka neljäs vuosi,
  • tasavallan presidentin vaali (presidentinvaali) joka kuudes vuosi ja
  • Euroopan parlamentin vaalit (europarlamenttivaalit) joka viides vuosi.

Vaalien lisäksi voidaan toimittaa myös yleiseen äänestysoikeuteen perustuvia

  • neuvoa-antavia valtiollisia kansanäänestyksiä ja
  • neuvoa-antavia kunnallisia kansanäänestyksiä.

Aluevaalit 2022

ALUEVAALIEN 2022 ENNAKKO-, KOTI- JA

LAITOSÄÄNESTYS KUHMOSSA

Digi- ja väestötietovirasto huolehtii siitä, että äänioikeutettujen ilmoituskortit lähetetään viimeistään 24. päivänä ennen vaalipäivää niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. Ilmoituskortti pyydetään säilyttämään ja esittämään ennakkoäänestyspaikalla äänestyksen jouduttamiseksi. Ilmoituskortin puuttu­minen ei kuitenkaan estä äänioikeutettua äänestämästä.

ENNAKKOÄÄNESTYS

Äänioikeutettu saa valintansa mukaan äänestää joko ennakkoon tai vaalipäivänä. Vaaleissa äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa. Ennakkoäänestyspaikka Kuhmossa:

Kuhmo-talo, Koulukatu 1, 88900 KUHMO

KE 12.1. – PE 14.1.2022 klo 9:00 – 18:00

LA 15.1. – SU 16.1.2022 klo 10:00 – 15:00

MA 17.1. – TI 18.1.2022 klo 9:00 – 20:00

Ennakkoäänestyspaikassa on mahdollista asioida pyörätuolia käyttäen.

KIERTÄVÄ ENNAKKOÄÄNESTYS:

 ÄÄNESTYSBUSSI

 Keskiviikko 12.01.2022

09.00 – 09.30 Hukkajärventie, Haukelantienhaara

10.00-10.30 Hyvinvointi Sampo, Väinämöinen 2

11.30 – 12.30 Linja-autoasema, Koulukatu

12.30-13.00 Lepokynnäs, Virkatie 2

Torstai 13.01.2022

09.00 – 09.30 Lentuan koulu, Ohtolantie 27

10.00 – 10.45 Lentiiran entinen koulu, Lentiirantie 4255

11.15 – 11.45 Vartius, Rajakontti, Liekinvaarantie 988

12.15 – 12.45 Lentiirantie, Kuumuntienristeys

13.15 – 13.45 Iivantiiran rivitalo, Kekkostie 4263

Perjantai 14.01.2022

09.00 – 09.30 Koskenmäen entinen kauppa, Hyrynsalmentie 1685

10.00 – 10.30 Härmänkylän entinen koulu, Vesiläntie 11

11.00 – 11.30 Kuusamonkylä, entinen kauppa, Kostamustie 2149

12.00 – 12.30 Niva, Nivantie 385

13.00 – 13.30 Sinisukka, Nuottarannantie 13

Maanantai 17.01.2022

09.00 – 09.30 Rasti, Nurmestie, Lieksantienhaara

09.45 – 10.15 Lauvus, rivitalo. Lauvuksentie 4

11.00 – 11.30 Katerma, Metsälä, Heinälahdentie 25

11.45 – 12.15 Palokartano, Sotkamontie 1451

 

Ennakkoäänestyksessä äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään.

Jos äänestäjällä ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, hänellä on oikeus saada poliisilta maksutta väliaikainen henkilökortti äänestämistä varten.

KOTIÄÄNESTYS

Henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestys voi tapahtua vain siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikuntalaissa tarkoitetuksi kotikunnakseen.

Henkilön, joka tahtoo Kuhmon kaupungissa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoittaudut­tava joko kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään

tiistaina 11.1.2022 ennen kello 16:00. Ilmoittautumislomakkeita saa kaupunginvirastosta, osoite: Kainuuntie 82. Ilmoittautua voi soittamalla numeroihin 044 725 5302 tai 044 725 5282. Kirjalliset ilmoittautumiset toimitetaan keskusvaalilautakunnalle os. kaupunginvirasto, PL 15 88901 KUHMO.

Määräajan jälkeen tulleita ilmoittautumisia ei voida ottaa huomioon.

 LAITOSÄÄNESTYS

Ennakkoäänestyksen toimittamisesta Kuhmon terveyskeskussairaalassa, Hoitokoti Honkalinnassa, Hyvinvointi Sammossa (entinen Kalevalan kuntoutuskoti) sekä Pallotuvalla ilmoitetaan kussakin laitoksessa erikseen.

Varsinaisesta vaalitoimituksesta ilmoitetaan erikseen.

Kuhmossa 30.12.2021

KUHMON KAUPUNGIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Timo Heikkilä                                                     Juhana Juntunen

puheenjohtaja                                                    sihteeri