Kaupunkiorganisaatio

Kuhmon kaupungin organisaatiossa on neljä palvelualuetta:

  1. Vetovoimaisuuden palvelualue (viestintä, matkailupalvelut, elinkeinopalvelut, maaseutupalvelut, kulttuuri- ja tapahtumapalvelut, Woodpolis)
  2. Työllisyydenhoidon palvelualue (työhönvalmennus, kuntouttava työtoiminta ja työllisyyshankkeet)
  3. Kasvun ja oppimisen palvelualue (varhaiskasvatus, perusopetus, lukiokoulutus, musiikkiopisto ja nuorisotoimi)
  4. Kaupunkiympäristön palvelualue (alueiden käyttöpalvelut, kunnallistekniset palvelut, liikuntatoimi, tilapalvelut, ateriapalvelut, rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja yksityistiepalvelut)

Organisaation tukipalvelut muodostuvat hallintopalveluista sekä talous- ja henkilöstöpalveluista.

Kuhmon kaupunkikonserniin kuuluvat kaupungin tytäryhtiöinä Kiinteistö Oy Kuhmon Terva-asunnot, Kiinteistö Oy Kuhmon Kulttuuritalo, Kuhmon Yrityssampo Oy, Kuhmon Lämpö Oy ja Kuhmon Vesinergia Oy.