Tietosuoja

Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja näkyvyyttä. Kuhmon kaupungin palveluissa henkilötitoja käsitellään lainmukaisesti  ja rekisteröidyn oikeudet huomioon ottaen.

Henkilötietojen käsittelystä säädetään mm. EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa, asetusta täsmentävässä Tietosuojalaissa, Julkisuuslaissa sekä useissa viranomaisen toimintaa säätelevässä erityislaeissa. Käsittelyn perusteena oleva lainsäädäntö määrittää myös sen, mitä oikeuksia rekisteröidyllä on suhteessa henkilötietojensa käsittelyyn.

 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot
puh. 044 725 5292
s-posti: tietosuoja@kuhmo.fi

Tietopyynnöt toimitettava kirjallisena osoitteeseen:

Kuhmon kaupunki
tietosuojavastaava
Kainuuntie 82
88900 KUHMO

tai

Suomi.fi -viestit

 

Sivustoa päivitetään tietosuojaselosteiden osalta.

Tietosuojaselosteet

 

Kasvun ja oppimisen palvelualue

Multiprimus -kouluhallintorekisteri tietosuojaseloste

Varhaiskasvatuksen asiakastietojen tietosuojaseloste

Varda tietosuojaseloste

 

Kaupunkiympäristön palvelualue

Kuhmon Lämpöenergia Oy asiakastiedot tietosuojaseloste

Vesihuollon asiakastietojen tietosuojaseloste

Vesihuolto johtojen sijoittaminen tietosuojaseloste

Paikkatieto- ja väestörekisteri tietosuojaseloste

Ympäristö_ja maa_ainesluparekisteri tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste Kuhmon kaupunki kameravalvonta

 

Hallinto

Dynasty asianhallinta tietosuojaseloste