Tietosuoja

Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja näkyvyyttä. Henkilötietolain mukaisesti rekisteröidylle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Rekisteröity voi tarkastaa itseään koskevat tiedot sekä pyytää oikaisua henkilötietolain 29 § mukaan.

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen.

 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot
puh. 044 725 5292
s-posti: tietosuoja@kuhmo.fi

Tietopyynnöt toimitettava kirjallisena osoitteeseen:

Kuhmon kaupunki
tietosuojavastaava
Kainuuntie 82
88900 KUHMO

tai

Suomi.fi -viestit

 

Sivustoa päivitetään tietosuojaselosteiden osalta.

Tietosuojaselosteet

 

Kasvun ja oppimisen palvelualue

Multiprimus -kouluhallintorekisteri tietosuojaseloste

 

Kaupunkiympäristön palvelualue

Kuhmon Lämpöenergia Oy asiakastiedot tietosuojaseloste

Vesihuollon asiakastietojen tietosuojaseloste

Vesihuolto johtojen sijoittaminen tietosuojaseloste

 

Hallinto

Henkilöstöasioiden rekisteri tietosuojaseloste

Dynasty asianhallinta tietosuojaseloste