Tietosuoja

Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja näkyvyyttä. Henkilötietolain mukaisesti rekisteröidylle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Rekisteröity voi tarkastaa itseään koskevat tiedot sekä pyytää oikaisua henkilötietolain 29 § mukaan.

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen.

Sivustoa päivitetään tietosuojaselosteiden osalta.

Tietosuojavastaavan yhteystiedot
puh. 044 725 5292
s-posti: tietosuoja@kuhmo.fi

Tietopyynnöt toimitettava kirjallisena osoitteeseen:

Kuhmon kaupunki
tietosuojavastaava
Kainuuntie 82

88900 KUHMO

Tietosuojaselosteet

 

Kasvun ja oppimisen palvelualue

Multiprimus -kouluhallintorekisteri tietosuojaseloste