Musiikkiopisto

Kuhmon musiikkiopisto antaa taiteen perusopetusta musiikissa ja tanssissa.

Seuraamme koronaohjeistusta ja tiedotamme opetuksen järjestämisessä mahdollisesti tapahtuvista muutoksista.

Kuhmon musiikkiopisto on kaupungin ylläpitämä taideoppilaitos, joka kuuluu lakisääteisen valtionavustuksen piiriin. Kuhmon musiikkiopiston toimialue on Kuhmo ja Sotkamo.
Kuhmon musiikkiopistossa saat kokea musisoinnin iloa yhdessä muiden kanssa, yhteisöllisyys on vahvuutemme! Meille Kuhmon henki on totta ympäri vuoden!

Syyslukukaudelta 2021 alkaen musiikkiopisto aloittaa tanssin opetuksen taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaan.
Tanssia voivat opiskella lapset, nuoret ja aikuiset. Tanssi tarjoaa iloa ja onnistumisen kokemuksia niin fyysisesti, henkisesti kuin sosiaalisestikin.

 

KUHMON MUSIIKKIOPISTON KORONAOHJEISTUS

  • henkilöstö käyttää maskia tai visiiriä. Oppilaista yli 7-vuotiaille oppilaille suositellaan
    maskin tai visiirin käyttöä, käsihygieniasta ja yskimishygieniasta huolehditaan
  • huoltajat, jotka osallistuvat opetukseen esim. muskarissa, käyttävät maskia tai visiiriä
  • ryhmäopetuksessa oppilaat sijoitellaan siten, että tosiasialliset turvavälit voivat mahdollisimman hyvin toteutua
  • puhallinsoitinten opetuksessa turvaetäisyyksistä huolehditaan
  • soittimet, esim. pianon koskettimet, puhdistetaan soittotuntien välillä
  • vanhempainillat ja henkilökuntakokoukset, joihin osallistuu yli 10 hlöä järjestetään etänä
  • pienessäkään nuhassa ei voi osallistua lähiopetukseen
  • opetus voidaan tarvittaessa järjestää etänä, tästä sovitaan tapauskohtaisesti

Musiikkiopistossa annetaan taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetusta. Kuhmo on maailmankuulu vuosittain järjestettävästä kamarimusiikkifestivaalistaan ja myös Kuhmon musiikkiopistossa arvostetaan yhteissoittoa sen eri muodoissa. Kuhmon musiikkiopiston antamat juuret voivat viedä korkealle aina ammatillisiin opintoihin asti.

 

OPPILASKONSERTIT

Järjestämme konsertteja yleisötilaisuuksina voimassa olevaa koronaohjeistusta noudattaen.
Kuhmon konsertit ovat Kuhmo-talossa, Sotkamon konsertit Niemelässä ja Joulukonsertti seurakuntatalolla

Kevätlukukausi Konsertit Kuhmossa:

 

Kevätlukukausi Konsertit Sotkamossa:

Konserteista itse tehtyjä tallenteita ei saa esittää julkisesti.

Huom. Muutokset ovat mahdollisia. Seuraa tiedotustamme paikallislehdistä ja facebookista.