Lehdet

Kirjastoon on tilattu sanomalehtiä ja aikakauslehtiä, jotka ovat luettavissa lukusalilla. Aikakauslehtien uusin numero on luettavissa ja aikaisempia numeroita lainataan (laina-aika 2 viikkoa). Lainattavat lehdet ovat myös lukusalilla.


Kirjaston päätteillä 
voi lukea e-lehtiä. ePress-palvelussa on yli 200 sanomalehteä ja eMagz-palvelussa aikakauslehtiä. Lehdet ovat näköisversioita.

Digi-palvelussa on Suomen historiallisia aineistoja digitoituina. Myös paikallislehdet vuoteen 1920 asti.

Artikkelihaku

Kainuuta ja Kuhmoa koskevia artikkeleita löytyy kirjastojen yhteisestä Arto-tietokannasta. Tietokantaan on talletettu tietoa sanoma- ja aikakauslehtiartikkeleista (ns. viitetietokanta). Jos ko. artikkeli on myös Kuhmossa, niin kopiot siitä on laitettu kotiseutuosaston kansioihin (kokoelmaa kartutetaan myös takautuvasti). Kuhmolaisesta ja Kainuun Sanomista löytyvät artikkelit ovat luettavissa mikrofilmeinä ilmestyvistä lehdistä ja lisäksi Kuhmolaisen sidotuista vuosikirjoista.