Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on kodinomaista, kotikasvatusta tukevaa varhaiskasvatusta, jossa keskeistä on hoiva ja leikki. Kuhmon perhepäivähoitajat ovat valinneet työnsä tärkeimmiksi arvoiksi sensitiivisyyden, tasa-arvon ja lapsilähtöisyyden.

Kuhmossa on  10 perhepäiväkotia, joista yksi on taajaman ulkopuolella. Perhepäivähoidossa perhepäivähoitaja hoitaa enintään neljää alle kouluikäistä kokopäivälasta.

Perhepäivähoidon ohjaaja sijoittaa perhepäivähoitoon tulevat lapset perhepäivähoitoryhmiin sekä ohjaa ja valvoo ohjauskäynneillä lasten hoitoa ja kasvatusta perhepäiväkodissa.

Perhepäivähoidon varahoito järjestetään Vuoropäiväkoti Kuusenkuiskeessa.

Kolmiperhehoidossa perhepäivähoitaja hoitaa lapsia lasten kotona. Hoitorenkaaseen voi kuulua yhden tai useamman perheen lapsia. Tätä hoitomuotoa järjestetään vain erityisestä syystä.