Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on kodinomaista, kotikasvatusta tukevaa varhaiskasvatusta, jossa keskeistä on hoiva ja leikki. Kuhmon perhepäivähoitajat ovat valinneet työnsä tärkeimmiksi arvoiksi sensitiivisyyden, tasa-arvon ja lapsilähtöisyyden.

Kuhmossa on  5 perhepäiväkotia, joista yksi on taajaman ulkopuolella. Perhepäivähoidossa perhepäivähoitaja hoitaa enintään neljää alle kouluikäistä kokopäivälasta.

Päiväkodinjohtajat sijoittavat perhepäivähoitoon tulevat lapset perhepäivähoitoryhmiin sekä ohjaavat ja valvovat ohjauskäynneillä lasten hoitoa ja kasvatusta perhepäiväkodissa.

Perhepäivähoidon varahoito järjestetään Saarikosken ja perukoiden perhepäiväkodeista Vuoropäiväkoti Kuusenkuiskeessa, ja muista perhepäiväkodeista Päiväkoti Satumetsässä.

Kolmiperhehoidossa perhepäivähoitaja hoitaa lapsia lasten kotona. Hoitorenkaaseen voi kuulua yhden tai useamman perheen lapsia. Tätä hoitomuotoa järjestetään vain erityisestä syystä.