Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on kodinomaista, kotikasvatusta tukevaa päivähoitoa, jossa keskeistä on hoiva ja leikki.

Kuhmossa on n. 17 perhepäiväkotia, joista osa on taajaman ulkopuolella. Perhepäivähoidossa perhepäivähoitaja hoitaa enintään neljää alle kouluikäistä kokopäivälasta.

Perhepäivähoidon ohjaaja sijoittaa perhepäivähoitoon tulevat lapset perhepäivähoitoryhmiin sekä ohjaa ja valvoo ohjauskäynneillä lasten hoitoa ja kasvatusta perhepäiväkodissa.

Perhepäivähoidon varahoito järjestetään Vuoropäiväkoti Kuusenkuiskeessa.

Kolmiperhehoidossa perhepäivähoitaja hoitaa lapsia lasten kotona. Hoitorenkaaseen voi kuulua yhden tai useamman perheen lapsia.Tätä hoitomuotoa järjestetään vain erityisestä syystä.

 

Tilapäinen hoito

Vapaana olevia paikkoja käytetään tilapäiseen päivähoidon tarpeeseen. Tilapäistä päivähoitoa kysytään suoraan päiväkodeista tai perhepäivähoidon ohjaajilta sen mukaan mihin hoitopaikkaan lapsi halutaan.