Ympäristönvalvonta

Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on ympäristönsuojelun valvominen ja edistäminen kunnassa. Tavoitteena on taata asukkaille viihtyisä ja terveellinen elinympäristö.

Kuhmossa ympäristönsuojeluviranomaisena toimii tekninen lautakunta, joka on delegoinut osan päätäntävallastaan viranhaltijoille. Ympäristövalvonnan tehtäviä ovat mm. ympäristö- ja maa-aineslupien käsittely ja valvonta, ympäristönsuojelulain mukaistan ilmoitusten käsittely. Lisäksi tehtävänä on huolehtia osaltaan ympäristön tilan seurannasta ja osallistua ympäristönsuojeluun liittyvien asioiden käsittelyyn.

Kuhmon kaupunginvaltuusto on antanut ympäristönsuojelumääräykset, joiden noudattamista valvoo Kuhmon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen.