Purkamislupa

Purkamislupa tarvitaan asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään. Aina on tehtävä vähintään purkamisilmoitus.

Rakennuksen tai sen osan purkamisesta on kirjallisesti ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä ( purkamisilmoitus ). Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia luvan hakemista.

Purkamislupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa, lain mukainen katusuunnitelma tai maantielain mukainen hyväksytty tiesuunnitelma edellyttävät rakennuksen purkamista. Lupaa ei myöskään tarvita talousrakennuksen ja muun siihen verrattavan vähäisen rakennuksen purkamiseen, ellei rakennusta ole pidettävä historiallisesti merkittävänä tai rakennustaiteellisesti arvokkaana tai tällaisen kokonaisuuden osana.

Purkamisilmoitus on tehtävä aina, jotta rakennus poistuu rekisteristä. Purkamisilmoituksesta peritään rakennusvalvontataksan mukainen ilmoituksen käsittelymaksu.

Hae lupaa:

Kuhmossa on käytössä rakentamisen lupakäsittelyjä tehostava sähköinen Lupapiste-asiointipalvelu. Rakennushankkeet voidaan valmistella alusta loppuun sähköisesti yhdessä viranomaisten ja muiden rakennusalan ammattilaisten kanssa. Lupapiste sujuvoittaa lupakäsittelyä ja vapauttaa luvanhakijan virastoaikatauluista sekä paperisten asiakirjojen toimittamisesta eri tahoille. Palvelu neuvoo hakijaa lupien tarpeesta ja luvanhakemisen vaatimuksista.

Hoida lupa-asiat kätevästi Lupapisteen kautta. Tee oma hakemus jokaiselle hankkeelle.

Kirjaudu Lupapiste-palveluun tai anna pääsuunnittelijalle valtuutus tehdä hakemus puolestasi.

Hakemukseen liitettävät asiakirjat:

  • pääpiirustukset suunnittelijan allekirjoituksella, nimiösivulla varustettuna (ei valokuvana)
  • rajanaapurien kuulemiset
  • jätevesien käsittelysuunnitelma (haja-alueella, missä ei ole yleistä viemäriverkostoa)
  • energiatodistus/energiaselvitys, ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetut asuinrakennukset ja lomarakennukset (yli 50 m²)
  • mahd. poikkeamispäätös (lainvoimaisuustodistuksella varustettu)
  • mahd. vastaava työnjohtaja ja kvv-työnjohtaja
  • kaupparekisteriote (yhtiöt)
  • ote yhtiökokouspöytäkirjasta (taloyhtiöt)
  • valtakirja tarvittaessa

 

Sähköiseen asiointiin pääset alla olevaa kuvaa klikkaamalla.