Hyvinvointi- ja sivistysvaliokunta

Valiokunnan tehtäväalueina ovat varhaiskasvatus-, opetus- ja nuorisopalvelut sekä musiikkiopisto, kansalaisopisto, kulttuuri, museo- ja kirjastopalvelut, liikuntapalvelut sekä koulukuljetukset.
Valiokunta johtaa ja kehittää poikkihallinnollista hyvinvointityötä sekä vastaa ennaltaehkäisevien hyvinvointipalvelujen ja -toimintojen kuntalaislähtöisestä järjestämisestä.
Valiokunta päättää talousarvioon sisältyvien avustusten jakamisesta toimialallaan.

Hyvinvointi- ja sivistysvaliokunta

Kaisa Oinas-Panuma (Kesk.) puheenjohtaja
Matti-Jussi Pollari (Kok.) varapuheenjohtaja
Tuomas Huotari (PS)
Ari Innilä (Kesk.)
Marko Kilpeläinen  (Vas.)
Sirpa Pääkkönen (Kesk.)
Laura Rahko (Kesk.)
Marika Tuomela (PS)
Marko Valtanen (Kesk.)