Hyvinvointi- ja sivistysvaliokunta

Valiokunnan tehtäväalueina ovat varhaiskasvatus-, opetus- ja nuorisopalvelut sekä musiikkiopisto, kansalaisopisto, kulttuuri, museo- ja kirjastopalvelut, liikuntapalvelut sekä koulukuljetukset.
Valiokunta johtaa ja kehittää poikkihallinnollista hyvinvointityötä sekä vastaa ennaltaehkäisevien hyvinvointipalvelujen ja -toimintojen kuntalaislähtöisestä järjestämisestä.
Valiokunta päättää talousarvioon sisältyvien avustusten jakamisesta toimialallaan.

Hyvinvointi- ja sivistysvaliokunta

Kaisa Oinas-Panuma (Kesk.) puheenjohtaja
Matti-Jussi Pollari (Kok.) varapuheenjohtaja
Ari Innilä (Kesk.)
Aino Jaakkola (SDP)
Marko Kilpeläinen  (Vas.)
Roosa Mikkonen (Kesk.)
Timo Piirainen (PS)
Laura Rahko (Kesk.)
Kati Sarvela (Vihreät)