Kuhmon kaupunkikonserni

Kuhmon kaupunkikonserniin kuuluvat kaupunkiemon lisäksi osuus Kainuun SOTE-kuntayhtymästä, Kainuun Liitosta, Kainuun Jätehuollon kuntayhtymästä sekä kaupungin tytäryhtiöt Kuhmon Lämpö Oy, Kuhmon VesiEnergia Oy, Kiinteistö Oy Kuhmon Terva-asunnot, Kiinteistö Oy Kuhmon Kulttuuritalo ja Kuhmon Yrityssampo Oy.

Kuhmon Lämpö Oy

Kuhmon Lämpö Oy on kaukolämpöenergian tuotantoon erikoistunut yhtiö. Kuhmon kaupungin osuus yhtiön osakekannasta on 51,32 %. Toinen omistaja on Juntinsalo Oy 48,68 %:n omistusosuudella. Kuhmon Lämmön toimitusjohtaja on Janne Heikkinen.

Kuhmon VesiEnergia Oy

Kuhmon VesiEnergia Oy on Kuhmon kaupungin 100 prosenttisesti omistama kaupungin konserniohjauksessa oleva tytäryhtiö. Kuhmon VesiEnergia Oy huolehtii Kuhmossa toiminta-alueillaan vesihuollosta ja toimittaa kaukolämpöasiakkailleen lämmitysenergiaa. Kuhmon VesiEnergian toimitusjohtajana toimii Minna Jokelainen. Teknisistä asioista vastaa käyttöpäällikkö Tommi Piirainen.

Kiinteistö Oy Kuhmon Terva-asunnot

Kuhmon Terva-asunnot on Kuhmon kaupungin täysin omistama tytäryhtiö. Yhtiö hallinnoi, vuokraa, remontoi ja huoltaa asuntokäyttöön tarkoitettuja tiloja. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Pasi Tervo.

Kuhmon Yrityssampo Oy

Kuhmon Yrityssampo on Kuhmon kaupungin täysin omistama tytäryhtiö. Kuhmon Yrityssampo on yritysten käyttöön tarkoitettujen tilojen rakentamiseen, rakennuttamiseen, hallintaan ja vuokraukseen erikoistunut yhtiö. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Pasi Tervo.

Kiinteistö Oy Kuhmon Kulttuuritalo

Kiinteistö Oy Kuhmon Kulttuuritalo omistaa ja hallinnoi Kuhmo-talona tunnettua kulttuuritaloa ja edistää toiminnallaan kulttuuria, erityisesti musiikkitaidetta Kuhmossa. Vuoden merkittävin tapahtuma on vuosittain heinäkuussa järjestettävä Kuhmon Kamarimusiikki -tapahtuma. Kuhmon kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 94 %. Kuhmon Kamarimusiikin kannatusyhdistys ry omistaa yhtiöstä 4 % ja Kuhmon Musiikkiyhdistys ry 2 %.