Woodpoliksen yritysten tuotannon automatisointi yritysryhmähanke (207931), Kuhmon kaupunki

Yritysryhmähankkeessa kehitetään yritysten välistä yhteistyötä niin, että yritysten välisiin rajapintoihin saada rakennettua mm. uusia tiedonsiirtomalleja suunnitteluohjelmiston ja puuntyöstökoneiden välille, joilla saadaan nopeutettua projektin läpimenoa suunnittelusta tuotantoon sekä parantaa toimitettujen tuotteiden toimitusvarmuutta loppuasiakkaalle. Tehtävillä toimenpiteillä kehitetään massiivipuurakentamisen suunnittelun ja tuotannon ja asentamisen välisiä rajapintoja. Hankkeen aikana lisätään yritysten osaamista laadukkaasta toiminnasta järjestämällä koulutusta mm. LEAN toimintatavasta sekä kartoittamalla laatutoiminnan rajapinnat ja laatutyön pohjaksi.

Kokonaiskustannukset: 133 250,00 euroa
Julkinen tuki (75 %): 99 937,50 euroa
Strategian painopiste: käsikynkässä
Alue: Kuhmo
Toteutusaika: 3.10.2022 – 31.08.2024

Rahoitus: Elävä Kainuu Leader

Lisätietoja: Pekka Horttanainen, puh. 044 725 5304
Sähköposti: pekka.horttanainen@kuhmo.fi