Itäpuu-hankkeen vientikoordinaattoriksi Pentti Karjalainen


Itäisen Suomen puutuoteklusteri (ITÄPUU) hankkeen vientikoordinaattoriksi valittiin diplomi-insinööri Pentti Karjalainen

ITÄPUU-hankkeen tavoitteena on edistää teollisen puurakentamisen kehittymistä, kasvua ja verkostoitumista yhdessä yritysten sekä muiden toimijoiden kanssa. ITÄPUU-hankkeen päätoteuttajana on Kuhmon kaupunki/Woodpolis ja osatoteuttajina Oulun Yliopisto, Luonnonvarakeskus, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy ja Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy.

Avoimena olleeseen ITÄPUU-hankkeen vientikoordinaattorin tehtävään haki huipputason osaajia, mikä kuvastaa hankkeen, Kuhmon ja Woodpoliksen vetovoimaisuutta. Hakemuksia saatiin seitsemältä henkilöltä, joilla oli laajaa kokemusta yritysten toimitusketjun eri osa-alueista. Haastattelun ja kokonaisarvion sekä tehtävään sopivan osaamisprofiilin perusteella vientikoordinaattoriksi valittiin diplomi-insinööri Pentti Karjalainen. Pentillä on erittäin vahvaa kokemusta isoista viennin ja kotimaan kohteiden käytännön toteutuksista sekä tarjousprosesseista. Pentti tuntee toimitusketjuun liittyvät verkostot laajalti, hallitsee tuotteiden ja palveluiden konseptoinnin sekä pystyy muuntamaan visiot ja strategiat käytännön tasolle. Vientikoordinaattori aloittaa tehtävässään viimeistään 1.8.2024 ja raportoi vastuualueestaan hankepäällikkö/elinkeinoasiantuntija Ismo Mäkeläiselle.

Lisätietoja:
– Hankepäällikkö/elinkeinoasiantuntija Ismo Mäkeläinen, puh.+358 40 6965 299, ismo.makelainen@kuhmo.fi
– Elinkeinopäällikkö Pekka Horttanainen,
puh.+358 44 7255 304, pekka.horttanainen@kuhmo.fi