Kadut

Katujen kunnossa- ja puhtaanapito

Kadun kunnossa- ja puhtaanapidosta on säädetty laissa ”Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta”.

Kaupunginvaltuuston päätökseen perustuen kaupunki huolehtii lakisääteisten velvoitteidensa lisäksi jalkakäytävien ja kevyenliikenteen kaistojen aurauksesta ja polanteen poistosta.

Liukkauden torjunnassa jalkakäytävien ja kevyenliikenteen kaistojen osalla on seuraavanlainen jako:

  • Jalkakäytävien osalta liukkauden torjunnasta vastaa kiinteistöjen omistaja
  • Kevyenliikenteen kaistojen osalta liukkauden torjunnasta vastaa kaupunki

Katujen rakentaminen

Kadut rakennetaan kaupungin valtuuston hyväksymän investointiohjelman mukaisesti. Katusuunnitelmat hyväksyy tekninen lautakunta. Katujen rakentamisesta on säädetty laissa ”Maankäyttö- ja rakennuslaki

Rakennuskohteet 2017

  • Karhunpolku
  • Torikatu v. Koulukatu – Pallokuja
  • Riihimäentien päällystäminen
  • Tuupalan koulun piha ja P-alue
  • Talaskujan pintavesiviemäröinti