Kadut

Katujen kunnossa- ja puhtaanapito

Kadun kunnossa- ja puhtaanapidosta on säädetty laissa ”Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta”.

Kaupunginvaltuuston päätökseen perustuen kaupunki huolehtii lakisääteisten velvoitteidensa lisäksi jalkakäytävien ja kevyenliikenteen kaistojen aurauksesta ja polanteen poistosta.

Liukkauden torjunnassa jalkakäytävien ja kevyenliikenteen kaistojen osalla on seuraavanlainen jako:

  • Jalkakäytävien osalta liukkauden torjunnasta vastaa kiinteistöjen omistaja
  • Kevyenliikenteen kaistojen osalta liukkauden torjunnasta vastaa kaupunki

Katujen rakentaminen

Kadut rakennetaan kaupungin valtuuston hyväksymän investointiohjelman mukaisesti. Katusuunnitelmat hyväksyy elinvoimavaliokunta. Katujen rakentamisesta on säädetty laissa ”Maankäyttö- ja rakennuslaki

Saneerauskohteet 2022

  • Rajakatu välillä Koulukatu – Vienantie päällystäminen, valaistuksen saneeraus ja hulevesikaivojen saneeraus
  • Tivontie päällystäminen ja valaistuksen saneeraus
  • Koulukatu/Kainuuntien  urapaikkaukset(jyrsintä)
  • Kevyenliikenteen väyliä päällystetään noin 1 km.(asfaltti, kivituhka)
  • Saharannantie alkupään saneeraus ja päällystäminen