Kadut

Katujen kunnossa- ja puhtaanapito

Kadun kunnossa- ja puhtaanapidosta on säädetty laissa ”Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta”.

Kaupunginvaltuuston päätökseen perustuen kaupunki huolehtii lakisääteisten velvoitteidensa lisäksi jalkakäytävien ja kevyenliikenteen kaistojen aurauksesta ja polanteen poistosta.

Liukkauden torjunnassa jalkakäytävien ja kevyenliikenteen kaistojen osalla on seuraavanlainen jako:

  • Jalkakäytävien osalta liukkauden torjunnasta vastaa kiinteistöjen omistaja
  • Kevyenliikenteen kaistojen osalta liukkauden torjunnasta vastaa kaupunki

Katujen rakentaminen

Kadut rakennetaan kaupungin valtuuston hyväksymän investointiohjelman mukaisesti. Katusuunnitelmat hyväksyy tekninen lautakunta. Katujen rakentamisesta on säädetty laissa ”Maankäyttö- ja rakennuslaki

Saneerauskohteet 2019

  • Metsäkatu välillä Koulukatu – Muuttolinnuntie
  • Hankarannantie välillä Uitontie – Kainuuntie
  • Tervapolku
  • Talaskuja
  • Valimontien linjauksen muutos
  • Metsokujan jatko