Yksityisteiden kunnossapito

Kunnossapitoluokitus (kaupungin avustusjärjestelmän mukaisesti)
1 – 4 kunnossapitoluokkaan kuuluvat tiet, joita varten on perustettu tiekunta ja vaikutuspiirissä on yksi tai useampi pysyvästi asuttu talous ja tietä käytetään asutuksen ulospääsytienä vähintään 100 metrin matkalta.

5. kunnossapitoluokan tiet ovat pääsääntöisesti yhden tai useamman pysyvästi asutun talouden ulospääsyteitä, joita varten ei ole perustettu tiekuntaa. Uuden yksityistielain mukaisesti v:den 2019 alusta lukien on tiekuntavaatimus yksityistielain alaisilla teillä.

 

Yksityisteiden ensisijainen kunnossapitovastuu on tiekunnalla. Jos tiekuntaa ei ole, vastuu kunnossapidosta on tien käyttäjällä tai sopimuksella useammalla tien käyttäjällä.

Tiekunta voi halutessaan tehdä kunnossapitosopimuksen kaupungin kanssa, jolloin kunnossapitovastuu siirtyy kaupungille pysyvän asutuksen tien osalta (pituus oltava vähintään 1 km).

Tieosakas voi hakea kaupungilta avustusta tien kunnossapitoon vuosittain. Avustuksen perusteena on kaupunginvaltuuston 23.1.2018  § 7 tekemä yksityisteiden avustusjärjestelmää koskeva päätös, jota on päivitetty uuden yksityistielain mukaiseksi 17.2.2020 kvalt. § 3.

 

1 – 4 luokan yksityistiet: v. 2021
    156 kpl 497 km
 joista kp-sopimuksen piirissä 142 kpl 460 km
5. luokan yksityistiet:
   158 kpl 101 km
Yhteensä    314 kpl 598 km