Viestintä

Kuhmon kaupungin viestinnän pääasialliset kohderyhmät ovat kuntalaiset, henkilöstö, luottamushenkilöt, tiedotusvälineet sekä muut sidosryhmät ja viranomaiset.

Kaupungin päivittäisviestinnän pääkanavat ovat ulkoisessa viestinnässä kaupungin verkkosivut ja sisäisessä viestinnässä intranet.

Kaupungin muodostavat sen jäsenet. Jäseniä ovat kuntalaiset, vapaa-ajanasukkaat sekä yritykset. Kaupungissamme myös vierailee matkailijoita, jotka tulevat tänne erilaisiin tapahtumiin, viettämään vapaa-aikaa tai ostoksille. Teemme myös yhteistyötä eri tahojen kanssa. Onnistuneella viestinnällä tavoitamme oikeaan aikaan tietoa tarvitsevat tahot

Kuhmon kaupunkistrategia on kaiken viestinnän pohjana. Kaikki viestimämme sisällöt tukevat jollain tavalla kaupungin strategisia painopisteitä.

Kuhmon kaupungin viestinnän tavoitteena on edistää kuhmolaisten hyvinvointia tarjoamalla tietoa kaupungin toiminnasta, palveluista, suunnitelmista ja tavoitteista. Kaupunki kannustaa luottamushenkilöitä, viranhaltijoita ja työntekijöitä viestimään tehtävistään aktiivisesti ja myönteisesti. Viestintä tukee kaupunkikonsernin johtamista, kehittämistä ja kaupunkistrategian  tavoitteiden toteuttamista.

Kuhmon kaupunkiorganisaation viestintätavoitteet tiivistetysti:

  • onnistunut viestintä
  • ajantasaisuus
  • houkuttelevuus
  • selkeys ja ymmärrettävyys
  • oikea levinneisyys, saavutettavuus
  • strategisuus
  • hyvä maine

Kuhmon kaupungille laadittu viestintäohje ja Kuhmon aluebrändin ohjeisto liitteinä.