Viestintä

Kuhmon kaupungin viestinnän pääasialliset kohderyhmät ovat kuntalaiset, henkilöstö, luottamushenkilöt, tiedotusvälineet sekä muut sidosryhmät ja viranomaiset.

Kaupungin päivittäisviestinnän pääkanavat ovat ulkoisessa viestinnässä kaupungin verkkosivut ja sisäisessä viestinnässä intranet.

Kuhmon kaupungin viestinnän tavoitteena on edistää kuhmolaisten hyvinvointia tarjoamalla tietoa kaupungin toiminnasta, palveluista, suunnitelmista ja tavoitteista. Kaupunki kannustaa luottamushenkilöitä, viranhaltijoita ja työntekijöitä viestimään tehtävistään aktiivisesti ja myönteisesti. Viestintä tukee kaupunkikonsernin johtamista, kehittämistä ja kaupunkistrategian  tavoitteiden toteuttamista.

Viestintämme perusperiaatteet ovat:

  1. Ennakoivuus ja avoimuus
  2. Ymmärrettävyys
  3. Vuorovaikutteisuus ja
  4. Tasapuolisuus

Kuhmon kaupungille laadittu viestintäohje liitteenä.