Tilojen ylläpito

Talonmiespalvelut tuottaa kiinteistönhoitopalveluita kaupungin ja kaupunki yhtiöiden omistamiin kiinteistöihin. Hoidettavia kiinteistöjä on 45 kpl.

Keskeisempinä tehtävinä

  • kiinteistöjen sisäpuoliset huolto-ja pienimuotoiset kunnossapitotyöt
  • LVIS koneiden ja laitteiden huoltaminen
  • ulkoalueiden siisteydestä huolehtiminen sekä lumityöt ja liukkauden torjunta
  • kiinteistöautomaation hallinta
  • viranomaistarkastuksissa mukanaolo ja palo-ja turvajärjestelmien testaus
  • varallaolo
  • käyttäjäpalvelut