Erilammen ranta-asemakaava

Erilammen ranta-asemakaavan vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen nähtävillä olo.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat nähtävillä 3.6.-4.7.2022 Kuhmon kaupunginvirastolla kaavoitus- ja mittaus palveluissa osoitteessa Kainuuntie 82 ja internetissä www.kuhmo.fi/kaavat

Ranta-asemakaavan tavoitteena on tukea alueella toimivan matkailuyrityksen toimintaa sekä mahdollistaa toiminnan kehittämisen tarvitsema lisärakennusoikeus majoituksen ja palveluiden sekä muun oheistoiminnan järjestämiseksi.

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon ja muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään sekä muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.

Osallisilla on mahdollisuus jättää mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä
ja kaavaluonnoksesta 4.7.2022 mennessä.

Mielipiteet voi toimittaa sähköpostitse tai kirjeitse Kuhmon kaupungille osoitteeseen:
Kaupunkiympäristön palvelualue, Kaavoitus ja mittaus, PL 15, 88901 KUHMO tai sähköposti:
kirjaamo@kuhmo.fi

Lisätietoja  Kuhmon kaupungin maanmittausinsinööri Mika Hakkarainen, puh. 044 725 5258 mika.hakkarainen@kuhmo.fi

Kaavan laatija FCG Finnish Consulting Group Oy, DI Timo Leskinen puh. 040 5089680
timo.leskinen@fcg.fi

Kuhmossa 3.6.2022
Kaupunginhallitus
Kuhmon kaupunki