Elinvoimavaliokunta

Valiokunnan tehtäväalueina ovat rakennushankkeiden suunnittelu ja toteuttaminen, rakennetun omaisuuden ja yleisten alueiden ylläpito, kaavoitus- ja maankäyttö, mittaustoimi, hulevesiasiat, yksityistiepalvelut, kunnallisten laitosten toiminta sekä näiden tehtävien vaatimat tukitoiminnot, matkailu, elinkeinopalvelut, Woodpolis, työllisyyden hoito sekä kuljetuspalveluiden osalta reittiliikenne ja saavutettavuus.
Valiokunnan tehtäväalueina ovat lisäksi rakentamisen neuvonta ja valvonta, ympäristönsuojelu, väestönsuojelu sekä öljyntorjunta siltä osin kuin kyseisiä tehtäviä ei alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksella ole siirretty pelastuslaitokselle.
Valiokunta toimii viranomaistoimielimenä.

Elinvoimavaliokunta

Seppo Vilén (Kesk.) puheenjohtaja
Marika Tuomela (PS) varapuheenjohtaja
Miia Ainasoja (SDP)
Aila Heikkinen (Kesk.)
Ville Heikkinen (Vihr.)
Jaakko Kyllönen (Kok.)
Janne Lehtonen (PS)
Arto Malinen (Kesk.)
Roosa Mikkonen (Kesk.)
Kari Juntunen (PS) kaupunginhallituksen edustaja