Maa ja metsäomaisuus

Kaupungin maanhankinta ja luovutus

Kaupunki hankii maata pääsääntöisesti ostamalla. Jossain tapauksissa myös lunastaminen voi tulla kyseeseen. Käyttöoikeus maahan voidaan hankkia myös vuokraamalla.

Kaupunki luovuttaa maata pääsääntöisesti rakentamista varten.

Kaupungin tonttitarjonta.

Metsätilat

Kuhmon kaupunki omistaa noin 1500 ha metsätiloja. Metsiä hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti. Kaupungilla on metsänhoitosopimus Metsäkontion kanssa.

Kaupunki ei myy metsätiloja kuin poikkeustapauksissa.