Maa ja metsäomaisuus

Kaupungin maanhankinta ja luovutus

Kaupunki hankii maata pääsääntöisesti ostamalla. Jossain tapauksissa myös lunastaminen voi tulla kyseeseen. Käyttöoikeus maahan voidaan hankkia myös vuokraamalla.

Kaupunki luovuttaa maata pääsääntöisesti rakentamista varten.

Maanhankinta ja luovutus yhteyshenkilö Jarmo Kyllönen

Kaupungin tonttitarjonta.

Metsätilat

Kuhmon kaupunki omistaa noin 2000 ha metsätiloja. Metsiä hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti.

Kaupunki ei myy metsätiloja kuin poikkeustapauksissa.

Metsänhoitoasioissa yhteyshenkilö Janne Myllylä