Oppilashuolto

Oppilashuoltoon sisältyvät yhteisöllinen ja yksilökohtainen oppilashuolto.

 

 

Yhteisöllisen oppilashuollon keskeinen tehtävä on turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen ja turvaaminen sekä oppimista edistävän toiminnan kehittäminen.

Yksilökohtaiseen oppilashuoltoon sisältyvät mm. kouluilla toimivien terveydenhuollon, kuraattorin ja psykologin palvelut sekä oppilaan oppilashuollollisen tuen kartoittamiseksi ja järjestämiseksi koottava monialainen asiantuntijaryhmä. Yksittäisen oppilaan asioissa tehtävä oppilashuoltotyö perustuu oppilaan ja tarvittaessa hänen huoltajansa suostumukseen.

 

Kuhmon opiskeluhuoltosuunnitelman yleinen osuus

Kuhmon perusopetuksen opiskeluhuoltosuunnitelma 2023-24