Oppilashuolto

Oppilashuoltoon sisältyvät yhteisöllinen ja yksilökohtainen oppilashuolto.

 

 

Yhteisöllisen oppilashuollon keskeinen tehtävä on turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen ja turvaaminen sekä oppimista edistävän toiminnan kehittäminen.

Yksilökohtaiseen oppilashuoltoon sisältyvät mm. kouluterveydenhuollon, kuraattorin ja koulupsykologin palvelut sekä oppilaan oppilashuollollisen tuen kartoittamiseksi ja järjestämiseksi koottava monialainen asiantuntijaryhmä. Yksittäisen oppilaan asioissa tehtävä oppilashuoltotyö perustuu oppilaan ja tarvittaessa hänen huoltajansa suostumukseen.