Vuoropäiväkoti Kuusenkuiske

Vuoropäiväkoti Kuusenkuiske tarjoaa vuorohoitoa kaikille
0–6 -vuotiaille lapsille.

Kuusenkuiske on  66-paikkainen päiväkoti, jossa on kaksi 0-3-vuotiaiden ryhmää ja kaksi 3-5-vuotiaiden ryhmää. Toisessa isompien lasten ryhmässä on myös vuorohoitoa tarvitsevia esioppilaita ja 1.-2.-luokkalaisia. Kuusenkuiskeeseen keskittyy kaupunkimme vuorohoito. Hoitoa aloitettaessa valitaan lapselle sopiva ryhmä hänen yksilöllisen kehitysvaiheen mukaisesti.

Kuusenkuiskeen arvoja ovat kiireettömyys, leikki ja läsnäolo. Kiireettömyydellä pyritään takaamaan leppoisa arki ja stressittömyys. Lapsille taataan riittävästi leikkiaikaa, sillä leikki on lapsen tärkein tapa oppia erilaisia taitoja ja tapoja. Läsnäolo on tärkeää turvallisen toimintaympäristön luomiseksi. Lapsille annetaan aikaa ja huomiota. Muita tärkeitä arvoja toiminnassamme ovat rehellisyys niin lasten kuin aikuisten kanssa, joustavuus ja avoimuus. Joustavuus edesauttaa kiireettömän arjen luomista ja avoimuus läsnäoloa.

Toimintamme pedagoginen painopiste on lapsilähtöisyys, jossa toimintaa suunnitellaan lasten näkökulmasta, lasten mielenkiinnon kohteita mukaillen, sekä lapsiryhmän sallimissa rajoissa. Uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti lasten osallisuutta vahvistetaan lasten sensitiivisellä kohtaamisella ja antamalla myönteisiä kokemuksia kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta.

Vuoropäiväkoti Kuusenkuiske toimii Saarikoskella.