Ismo Mäkeläinen hankepäälliköksi ja elinkeinoasiantuntijaksi Kuhmoon


Ismo Mäkeläinen on valittu Itäisen Suomen puutuoteklusteri -ryhmähankkeen hankepäälliköksi ja asiantuntijaksi Kuhmon työllisyyttä, elinvoimaa sekä investointeja edistäviin hankkeisiin. Tehtävään hän siirtyy Pyhännän kunnanjohtajan tehtävistä 15.5.2024 alkaen.

Mäkeläisellä on vankka kokemus yrityskentästä ja paikallistuntemusta. Hän on työskennellyt aikaisemmin n. 27 vuotta yrityspuolella ja viimeiset n. 9 vuotta julkisella puolella esimerkiksi Pyhännän kunnanjohtajan virassa sekä Haapaveden-Siikalatvan seudun elinkeinojohtajana. Hän on aikaisemmin asunut Kuhmossa lähes kolmenkymmenen vuoden ajan työskennellen Kuhmosta käsin mm. kenttäpäällikkönä Teollisuuden Voima Oy:ssä ja Posiva Oy:ssä, rakennuttajan edustajana / vastaavana mestarina Kuhmon Lämpö Oy:n uudistusinvestoinnissa, valvojana Kuhmo Oy:n uudistusinvestoinnissa, vastaavana mestarina Kuhmon rivitalokohteessa, tehdaspäällikkönä Kivia Oy:ssä sekä tuotanto- ja hankintajohtajana Tulikivi Oy:ssä.

Kuhmon kaupungilla on suunnitteilla tulevien vuosien aikana monia työllisyyttä, elinvoimaa sekä investointeja käsittäviä hankkeita. Tavoitteiden saavuttamiseksi ja hankkeiden vaikuttavuuden varmistamiseksi tarvitaan monipuolista asiantuntemusta niiden käytännön toteutukseen, jota Mäkeläisen osaaminen tukee. Hänen yhteystietonsa ilmoitetaan tarkemmin, kun hän aloittaa hankepäällikön tehtävässään.

Itäpuu-hanke

Toukokuussa alkavan Itäpuu-hankkeen tarkoituksena on vahvistaa yhteistyötä ja verkostoitumista teollisen puurakentamisen edistämiseksi itäisessä Suomessa yli maakuntarajojen. Alaa kehitetään innovaatioita ja uutta liiketoimintaa aikaansaamalla sekä alan osaamisen tasoa nostamalla. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 749 100 euroa, josta omarahoitusosuus yhteensä noin 149 800 euroa. Päähankkeen toteuttajan Kuhmon kaupungin osuus on 210 000 euroa ja omarahoitusosuus 49 000 euroa. Hanke on EAKR-hanke.

Hankkeeseen osallistuvat
• Kuhmon kaupunki, päähankkeen toteuttaja
• Oulun Yliopisto, osahankkeen toteuttaja
• Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy, osahankkeen toteuttaja
• Luonnonvarakeskus LUKE, osahankkeen toteuttaja
• Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy XAMK, osahankkeen toteuttaja

 

Lisätietoja

Elinkeinopäällikkö Pekka Horttanainen, p. 044 7255 304, pekka.horttanainen@kuhmo.fi
Kaupunginjohtaja Juhana Juntunen, p. 044 7255 222, juhana.juntunen@kuhmo.fi