Talviliikunta

Talvella suosituin liikuntamuoto on Kuhmossa hiihto. Huolella kunnostettuja taajamaan liittyviä latuja on ajankohdasta riippuen 30 - 80 km. Kätevästi ladulle pääset esim. Kalevalan liikuntakeskuksesta tai urheilukeskuksesta.

Haja-asutusalueilla on myös lyhyempiä n 3 km latuja. Valaistut kylien ladut ovat Lentiirassa, Lentualla.

Kunnostettavat ladut:
Kilpaladut Kalevalan liikuntakeskuksessa: 3 km (valaistu). Kilpaladut kartta liitteenä. Käveleminen laduilla on kielletty.

Muut ladut:

Järviladut: Tervansoutaja – Hankaranta – Kauppisenniemi – Harakkasaari – Hotelli Kalevala – Tervansoutaja 15 km
Sylväjänniemi-Sylväjän silta 3,2 km
Kalevalan liikuntakeskus – Unskin ura 4,5 km
Unskin ura 5,5 km (valaistu)

Kanninvaaran latu 1,9 km
Kauppisenniemi – Sylväjä – Multikangas 8,5 km
Multikankaan lenkki  2,2 km
Sylväjä – Akonvalkama – Pajakka  6,2 km
Hepokankaan lenkki 10 km
Tulijärven lenkki 23 km

Latujen kunnostus / hoitoluokitus

LUOKKA 1

Unskin Ura, välilatu Kalevala – Unskin Ura ja Kalevalan 3 km:n valaistu latu

Kunnostetaan myös lumisateen aikana

LUOKKA 2

  • Kalevala 5 km, 2 km ja 1 km ladut
  • Hepokangas
  • Yhdysladut (Saarikoski, Kannintie ja Peuranpolku)
  • Tulijärvi ( Mikäli järviosuuden jää kantaa kunnostuskaluston)
  • Kanninvaaran latu

Ladut kunnostetaan lumisateen (kertymä väh. 3 cm) jälkeen.

LUOKKA 3

Järviladut

  • Multikangas
  • Pajakkakoski – Akonpoukama

Ladut kunnostetaan lumisateen (kertymä väh. 3 cm) jälkeen. Mikäli järvien jäät kantavat kunnostuskaluston.

Koiravaljakkohiihto

On sallittu 10.2.2019 alkaen seuraavasti:

Unskin Uralla Sunnuntaisin klo 7.00 – 10.00

Sekä jatkuvasti järviladuilla ja Kanninvaaran ladulla.

Valjakkohiihdossa koiran tulee olla kytkettynä ja omistajan on huolehdittava siitä, että koirien ulosteita ei jää kunnostetuille urille eikä koira riko perinteistä latua.

Latukarttoja kaupunginvirastolta, Kainuuntie 82 ja uimahallilta.  Kuhmon latukartta liitteenä