Talviliikunta

Talvella suosituin liikuntamuoto on Kuhmossa hiihto. Huolella kunnostettuja taajamaan liittyviä latuja on ajankohdasta riippuen 30 - 80 km. Kätevästi ladulle pääset esim. Kalevalan liikuntakeskuksesta tai urheilukeskuksesta.

Kalevalan liikuntakeskukseen kunnostetaan vuosittain myös mäenlaskupaikka.

Haja-asutusalueilla on myös lyhyempiä n. 3 km latuja. Lentiiran kylällä on valaistu latu. Kunkin kylän latutilanteesta tiedustelut kyläyhdistyksiltä ja -toimikunnilta.

Keväällä 2022 latu-uria on käytössä Koiravaljakkohiihtäjille. Koirien kanssa lenkkeily hiihtäen on sallittu Tulijärven reitin takalenkillä ns. Kivivaaran lenkillä. Samoin Unskin uralla tiistaisin ja torstaisin klo 18:00-22:00. Myös järviladuilla hiihtäminen on koiran kanssa sallittu. Koirat tulee olla kytkettynä ja niiden jätökset on siivottava pois latu-uralta.

Kunnostettavat ladut:
Kilpaladut Kalevalan liikuntakeskuksessa: 3 km (valaistu). Kilpaladut kartta liitteenä. Käveleminen laduilla on kielletty.

Muut ladut:

Järviladut: Tervansoutaja – Hankaranta – Kauppisenniemi – Harakkasaari – Hotelli Kalevala – Tervansoutaja 15 km
Sylväjänniemi-Sylväjän silta 3,2 km
Kalevalan liikuntakeskus – Unskin ura 4,5 km
Unskin ura 5,5 km (valaistu)

Kanninvaaran latu 1,9 km
Kauppisenniemi – Sylväjä – Multikangas 8,5 km
Multikankaan lenkki  2,2 km
Sylväjä – Akonvalkama – Pajakka  6,2 km
Hepokankaan lenkki 10 km
Tulijärven lenkki 23 km

Latujen kunnostus / hoitoluokitus

LUOKKA 1

Unskin Ura, välilatu Kalevala – Unskin Ura ja Kalevalan 3 km:n valaistu latu

Kunnostetaan myös lumisateen aikana

LUOKKA 2

  • Kalevala 5 km, 2 km ja 1 km ladut
  • Hepokangas
  • Yhdysladut (Saarikoski, Kannintie ja Peuranpolku)
  • Tulijärvi ( Mikäli järviosuuden jää kantaa kunnostuskaluston)
  • Kanninvaaran latu

Ladut kunnostetaan lumisateen (kertymä väh. 3 cm) jälkeen.

LUOKKA 3

Järviladut

  • Multikangas
  • Pajakkakoski – Akonpoukama

Ladut kunnostetaan lumisateen (kertymä väh. 3 cm) jälkeen. Mikäli järvien jäät kantavat kunnostuskaluston.

 

Latukarttoja kaupunginvirastolta, Kainuuntie 82 ja uimahallilta.  Kuhmon latukartta vuodelta 2018 liitteenä. Päivän latutilanne Ajantasainen latujen kunnossapito -osiossa.