Lukukausimaksut

Kuhmon kaupungin sivistyslautakunta päättää musiikkiopiston lukukausimaksujen suuruuden.

Muskari ja musiikkivalmennus:

Muskari/musiikkivalmennus  30 min 60 €
Muskari/musiikkivalmennus  45 min 90 €
Muskari/musiikkivalmennus  60 min 102 €
Lapsikuoro                            60 min 40 €
Elämänkaarimuskari             45 min 60 €
Sisarusmuskari                     60 min 130 €
Perhemuskari                       60 min 140 €

Soitonopetus:

soittotunti 30 min 185 €
soittotunti 45 min 225 €
soittotunti 60 min 243 €
soittotunti 75 min 275 €
sivuinstrumentti 30 min 140 €
soitinlainamaksu 40 €

Tanssinopetus:

tanssimuskari 45 min 90 €
tanssitunti 45 min 195 €
tanssitunti 60 min 220 €
tanssitunti 75 min 245 €
tanssitunti 90 min 270 €

Musiikkiopiston ryhmäopetukseen osallistuvalta peritään osallistumismaksu 25 € / lukukausi, mikäli hänellä ei ole oppilaspaikkaa yksilöopetukseen.

Maksut laskutetaan kaksi kertaa lukuvuodessa, marraskuussa ja maaliskuussa.

Vapaaoppilaspaikka

Lukukausimaksuun voi hakea vapautusta sosiaalisin perustein. Hakemukseen tarvitaan sosiaalitoimen lausunto, joka toimitetaan musiikkiopiston kansliaan. Rehtori voi tehdä maksuvapautuksen yhdeksi lukukaudeksi kerrallaan.

Sisaralennus

Sisaralennus koskee samassa osoitteessa asuvia alaikäisiä lapsia. Sisaralennus on 25 % lukukausimaksusta soitinopinnoissa opiskeleville.
Sisarukset jotka opiskelevat tanssia ovat oikeutettuja  25 % alennukseen tanssiopintojen lukukausimakusuista. Alennukset annetaan osastoittain.

Maksujärjestelyt

Eräpäivämuutoksista tai muista maksujärjestelyistä voidaan sopia. Ota yhteyttä kansliaan.