Lukukausimaksut

Kuhmon kaupungin hyvinvointi- ja sivistysvaliokunta päättää musiikkiopiston lukukausimaksut.

Muskari ja musiikkivalmennus:

Muskari/musiikkivalmennus  30 min   60 €
Muskari/musiikkivalmennus  45 min   90 €
Muskari/musiikkivalmennus  60 min 102 €
Musapaja                              45 min   40 €
Elämänkaarimuskari             45 min   60 €
Sisarusmuskari                     45 min yhteensä 130 €
Perhemuskari                       45 min yhteensä 140 €

Soitonopetus:

soittotunti 30 min 185 €
soittotunti 45 min 225 €
soittotunti 60 min 243 €
soittotunti 75 min 275 €
sivuinstrumentti 30 min 140 €
sivuinstrumentti 45 min 160 €
sivuinstrumentti 60 min 180 €

soitinlainamaksu 40 €

Musiikkiopiston ryhmäopetukseen osallistuvalta peritään osallistumismaksu 25 € / lukukausi, mikäli hänellä ei ole oppilaspaikkaa yksilöopetukseen.

Tanssinopetus:

tanssimuskari 45 min 90 €
tanssitunti 45 min 195 €
tanssitunti 60 min 220 €
tanssitunti 75 min 245 €
tanssitunti 90 min 270 €

Tanssin lisätuntien hinnasto:

45 min + 45 min                                                275 €

60 min + 45 min                                                300 €

60 min + 60 min                                                350 €

75 min + 45 min                                                325 €

75 min + 60 min                                                345 €

75 min + 75 min                                                365 €

90 min + 45 min                                                350 €

90 min + 60 min                                                370 €

90 min + 75 min                                                390 €

90 min + 90 min                                                410 €

60 min + 60 min + 45 min                                 390 €

60 min + 60 min + 60 min                                 400 €

75 min + 60 min + 45 min                                 415 €

75 min + 60 min + 60 min                                 425 €

75 min + 75 min + 45 min                                 435 €

75 min + 75 min + 60 min                                 445 €

75 min + 75 min + 75 min                                 455 €

90 min + 60 min + 45 min                                 440 €

90 min + 60 min + 60 min                                 450 €

90 min + 75 min + 60 min                                 470 €

90 min + 75 min + 75 min                                 480 €

90 min + 90 min + 75 min                                 500 €

90 min + 90 min + 90 min                                 510 €

Maksut laskutetaan kaksi kertaa lukuvuodessa, lokakuussa ja maaliskuussa. Lukukausimaksu on mahdollistaa maksaa myös epassilla. Epassin käyttäjät olkaa
yhteydessä toimistoon ennen maksamista p. 044 7255441/Tarja Huotari

Vapaaoppilaspaikka

Lukukausimaksuun voi hakea vapautusta sosiaalisin perustein. Hakemukseen tarvitaan sosiaalitoimen lausunto, joka toimitetaan musiikkiopiston kansliaan. Rehtori voi tehdä maksuvapautuksen yhdeksi lukukaudeksi kerrallaan.

Sisaralennus

Sisaralennus koskee samassa osoitteessa asuvia alaikäisiä lapsia. Sisaralennus on 25 % lukukausimaksusta soitinopinnoissa opiskeleville.
Sisarukset jotka opiskelevat tanssia ovat oikeutettuja  25 % alennukseen tanssiopintojen lukukausimakusuista. Alennukset annetaan osastoittain.

Maksujärjestelyt

Eräpäivämuutoksista tai muista maksujärjestelyistä voidaan sopia. Ota yhteyttä toimistoon.