Starttivalmennus

Starttivalmennus

Starttivalmennus on palvelu, joka antaa tukea ja valmiuksia opiskeluun ja urasuunnitelmiin sekä tukea arjen sujuvuuteen, mielekästä tekemistä ja ohjausta palveluihin. Starttivalmennuksessa on sekä henkilökohtaista ohjausta että ryhmätoimintaa. Starttivalmennus on tarkoitettu alle 29 -vuotiaille. Startti on välivaihe nuorten omien polkujen löytämisessä, jossa yhteistyöverkosto on aktiivisesti mukana.

Starttivalmennukseen osallistutaan kuntouttavan työtoiminnan tai sosiaalihuoltolain mukaisen työllistämistä tukevan toiminnan sopimuksella. Sopimuksessa nuori määrittää itse tavoitteet omalle valmennukselle.

Toimintaan voi osallistua 1–4 päivänä viikossa 2–4 tuntia päivässä, omien voimavarojen mukaan.