UPWOOD

Erasmus+ UPWOOD-hanke käynnistyi Woodpoliksella vuoden 2019 lopussa. Kansainvälisesti kumppaniverkostosta koostuvan hankkeen päätavoitteena on parantaa työpaikalla oppimista hyödyntävää ammatillista koulutusta tuottamalla avoimia koulutussisältöjä, jotka vastaavat energiatehokkaan puurakentamisen nykyisiin ja uudistuviin ammattitaitotarpeisiin.

UPWOOD-hankkeen keskeisiä tavoitteita

  1. Kehittää energiatehokkaan puurakentamisen menetelmiin ja sovellutuksiin perustuvia uusia opintokokonaisuuksia.
  2. Tuottaa avoimia opetusmateriaaleja sekä ohjeistaa, kuinka uudet puuntyöstömenetelmät ja -tekniikat integroidaan osaksi työssäoppimisen ja oppisopimuskoulutuksen ohjelmia.
  3. Luoda opiskelijoille tilaisuuksia soveltaa tietoja ja taitoja todellisissa työskentelytilanteissa parantamalla yhteistyötä ammatillisen koulutuksen tarjoajien ja rakennusalan työnantajien välillä.

Hankkeessa syntyneet tuotokset

O1. Selvitys työpaikalla oppimisen tuloksista

Nykyisen ja tulevaisuuden osaamistarpeiden analyysi, jonka pohjalta kehitetään keinoja oppimistuloksiin pääsemiseksi. Tunnistetaan ne oppimistulokset, joihin opintokokonaisuuksilla tähdätään.

O2. Opintokokonaisuudet ja avoimet koulutussisällöt

Puuntyöstömenetelmien ja -tekniikoiden sekä käytännön sovellutusten kehittäminen neljään opintokokonaisuuteen. Opintokokonaisuuksien kattavuus perustuu EU:n ECVET-järjestelmään sekä e-kompetenssikehykseen.

O3. Verkkopohjaiset koulutusskenaariot

Rakennusalalla puuntyöstöön kuuluvien harjoitusskenaarioiden kehittäminen, testaus ja käyttöönotto. Pelillistäminen edistää joustavia käytäntöjä ammatillisessa koulutuksessa.

O4. Integrointi työssäoppimisen opintojaksoihin ja osaamisen todentaminen

Keskeisten päättäjien ja sidosryhmien tuen hakeminen UPWOOD-kurssille ja kannanotto vaadittujan puuntyöstötaitojen liittämiseksi osaksi ammatillisen osaamisen standardeja.

Tulosten jalkauttaminen

UPWOOD-hankkeessa syntyneiden tuotosten ja tulosten jalkauttamiseksi Woodpoliksen ja kumppaniverkoston tahtotilana on:

  1. Sisällyttää avoimet koulutusisällöt energiatehokkaasta puurakentamisesta osaksi koulutustarjontaa nykyisille ja tuleville rakennusalan työntekijöille.
  2. Kontaktoida kattavasti eri sidosryhmiä, joilta haetaan tukea ja kannanottoa puuntyöstön sisällyttämiseksi rakennusalan osaamisvaatimuksiin.
  3. Viestiä ja jakaa informaatiota monikanavaisesti hankkeen tuloksista viestintäkampanjoiden ja seminaarien muodossa.

Kumppanimaat

Hankkeen kumppaniverkosto koostuu viidestä asiantuntijaorganisaatiosta viidessä eri EU:n maassa.

Woodpolis

Puurakentamisen tuotekehitys- ja koulutushankkeita toteuttava organisaatio, joka myös edustaa Woodpolis-puutuoteklusteria Kuhmossa.

Holzcluster Steiermark

Itävallan Grazissa toimiva johtava puutuoteklusterin edustaja, joka kehittää ja toteuttaa hankkeita puun arvoketjun kaikilla osa-alueilla.

EXELIA

Ateenassa toimiva luoviin oppimisratkaisuihin keskittynyt yritys, jonka erikoisosaamista metodologisesti innovatiiviset ammatillisen koulutuksen menetelmät.

LVT, Liepājas Valsts tehnikums

Latvialainen arvostettu oppilaitos, joka tarjoaa ammatillista koulutusta mm. rakentamisen ja puuntyöstämisen alalla.

UPV, Universitat Politècnica de València

Valtion yliopistollinen rakennusteknologian tutkimus- ja koulutuslaitos Espanjan Valenciassa.