Kestävän kehityksen budjetointi -hanke on edennyt kolmanteen vaiheeseen


Hankkeen seuraavassa vaiheessa nuoret äänestävät, mitkä heidän ehdottamistaan kehityskohteista toteutetaan.

Kuhmo on viiden muun kunnan ja kaupungin kanssa mukana syksyllä 2022 käynnistyneessä Kestävän kehityksen budjetointi -hankkeessa. Muut viisi osallistujaa ovat Helsinki, Imatra, Muurame, Oulu ja Turku. Kunnat ja kaupungit syventyvät kestävän kehityksen ja talouden linkityksiin sekä kestävän kehityksen kytkemiseen talouden suunnittelun ja seurannan prosesseihin.

Kuhmo keskittyy lasten ja nuorten osallistavaan budjetointiin. Hankkeen tavoitteena on osallistaa nuoria kuntalaisia kehityshankkeisiin, ehkäistä syrjäytymistä ja parantaa hyvinvointia. Osallistamalla voidaan hyödyntää kaikkien kuntalaisten ideoita ja ajatuksia. Kuntalaisten mukaan ottaminen talouden suunnitteluun voi tuottaa myös edullisia ja kestäviä ratkaisuja.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa ehdotuksia kerättiin 7-29-vuotiailta nuorilta erilaisilla ikätasoisesti tavoittavilla ja osallistavilla menetelmillä, muun muassa Vaara-kollektiivin draamatyöpajalla.

Nuorilta kerätyistä ehdotuksista on nyt koottu aineisto toteuttamismahdollisista kehityskohteista. Ehdotusten pohjalta nuoret äänestävät, mitkä kehityskohteista päätyvät toteutukseen.  Kehityskohteita voidaan toteuttaa myös useamman vuoden aikana.

Nuorten ehdotuksia tuli yhteensä 593. Osaa ideoista on jo viety eteenpäin. Ideoista äänestykseen on valittu 9 kehityskohdetta. Äänestys on tarkoitettu 7-29-vuotiaille. Kehityskohteita voi äänestää 13.8. asti osoitteessa.

Äänestyksen jälkeen eniten ääniä saaneita ehdotuksia aletaan toteuttaa vuodelle 2023 varatulla 10 000 euron budjetilla. Budjetin ylittävät ehdotukset saatetaan budjettivastuussa olevien tietoon, jolloin niille voidaan varata mahdollisesti varoja tulevissa budjeteissa.

Lue lisää

Äänestä kohteita