Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin muutoksia 1.3.2023 alkaen


Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia (1506/2016) muutetaan 1.3.2023 alkaen siten, että asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja.

Uudet maksupäätökset tehdään Kuhmossa 1.3.2023 alkaen seuraavasti:

  • Mikäli kuukausimaksu on tällä hetkellä 0 euroa, uutta maksupäätöstä ei tehdä, koska maksu ei muutu.
  • Mikäli huoltajat ovat hyväksyneet korkeimman maksun tai tulotietoja ei ole toimitettu, uutta maksupäätöstä ei tehdä automaattisesti.
  • Mikäli huoltaja haluaa nyt toimittaa perheen tulotiedot, liitteet on toimitettava viimeistään 31.3.2023, jolloin maksupäätös tarkistetaan toimitettujen tulotietojen mukaan. Tarkista korkeimman maksun tulorajat 1.3.2023 alkaen oheisesta taulukosta.
  • Kaikille muille tehdään uusi maksupäätös uusien tulorajojen mukaan 1.3.2023 alkaen viimeksi toimitettujen tulotietojen perusteella.
  • Mikäli perheen tulotietoihin tai muuhun perhetilanteeseen on tullut muutoksia, ota yhteys palvelusihteeriin p. 044-725 5314.
  • Tulorajat 1.3.2023 alkaen:
Perheen koko Vähimmäistuloraja €/kk Maksu korkein mahdollinen, jos perheen bruttotulot enemmän kuin €
2 3874 6626
3 4998 7750
4 5675 8427
5 6353 9105
6 7028 9780