Kuhmon Kalevalankankaan kehittäminen kalevalaisuuden ja sotamatkailun näkökulmista

Kestävän matkailun mukaisesti Kuhmon matkailutoimijat haluavat kehittää Kalevalan aluetta niin, että matkailijat pääsevät kokemaan kalevalaisuuden ja talvisodan eri tavoin ja aistimaan molempien teemojen aikaansaamat tunne-elämykset. Sotamatkailua halutaan kehittää siten, että matkailija pääsee kokemaan myös sodan jäljet luonnolle, ihmisille ja erityisesti naisille. Hankkeen päätavoite on kehittää matkailun kansainvälistä liiketoimintaa.

Hankkeen pitkän tähtäimen tavoitteet:

1. Matkailutulon ja työpaikkojen lisääminen, erityisesti nuorille ja naisille kalevalaisuuden ja sotateemaan liittyvän matkailun kautta.

2. Yritysten taloudellisen kestävyyden parantaminen ja ympärivuotisen liiketoiminnan kehittäminen.

3. Kalevalakylään ja sotateemaan liitännäisen palvelualan kehittyminen (mm. vähittäiskauppa, ravintola, majoitus, ohjelmapalvelut, välinevuokra, liikenne ja konekorjaamot, kunnallistekniikan toimijat, rakennusala, kone- ja rautakauppa, hyvinvointipalvelut, kulttuuri, käsityöala, taloushallinto, lakipalvelut ja tietojärjestelmät).

4. Kuhmon kansainvälisesti ainutlaatuisten myyntivalttien potentiaalin lunastaminen.

5. Matkailun kansainvälistäminen ja paremmin maksavan asiakaskunnan saavuttaminen.

6. Alueen elinvoimaisuuden lisääminen matkailun kehittymisen kautta, esim. palvelualan kysynnän lisääntyminen ja palveluiden kehittyminen, lapsiperheiden elinympäristön kehittyminen, brändin vahvistuminen sekä kansainvälisen saavutettavuuden parantuminen myös muille toimialoille.

7. Matkailutoimijoiden (yritystoimijat ja muut) sekä kaupungin yhteinen tekeminen matkailun kehittämisessä.

Hankkeen toimenpiteiden avulla halutaan vahvasti edistää kalevaisuutta ja sotaa osana kiinnostavia kansainvälisiä matkailutuotteita ja kannattavaa matkailun liiketoimintaa. Toimenpiteet toteutetaan ostopalveluina.

Hankkeen toimenpiteet:

Hankkeen aluksi työpaketissa yksi tehdään nykytila-analyysia hyödyntäen myös benchmarkingia. Riippuen pandemiatilanteesta vieraillaan kahdessa vastaavassa kohteessa kotimaassa sekä tutustutaan internetin välityksellä muihin vastaaviin kohteisiin ja siihen miten liiketoiminnallinen perusta on niissä rakennettu. Työpaketissa tehdään kilpailukykyanalyysi alueesta ja sotamatkailusta sekä tehdään alueen infrastruktuurianalyysi ja analysoidaan yhteistyöverkoston nyky- ja tahtotila.

Työpaketissa kaksi rakennetaan ansaintalogiikka alueelle, Kalevalan kylälle ja sotamatkailulle sekä tehdään tuotteistamista. Lisäksi tässä työpaketissa tehdään Kalevalakankaan alueen infrastruktuurin kehittämissuunnitelma sekä rahoitussuunnitelma, myynti- ja markkinointisuunnitelma eri kohderyhmille, ympärivuotisten tuotteiden ja pakettien kehittäminen sekä yksilömatkailijoille että ryhmille. Lisäksi kehitetään liiketoiminnan toimitusketju Kalevalakylälle ja sotamatkailuun (digitaalinen ja fyysinen) sekä toimenpidesuunnitelma, vastuutahot, että rahoitus.

Työpaketissa kolme toteutetaan markkinointiviestinnällisiä toimenpiteitä kohdentaen valituille kohderyhmille eri kanavia ja henkilökohtaista myyntityötä hyödyntämällä tehdyn myynti- ja markkinointisuunnitelman mukaisesti. Lisäksi rakennetaan digitaalinen sotanäyttely ja sotaseminaari, sekä viestitään hankkeesta.

Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto yhdessä Kuhmon kaupungin kanssa. Rahoitusviranomaisena toimii Kainuun liitto.

Hanke toteutetaan 1.3.2022 – 30.6.2023.

Lisätiedot: Projektipäällikkö Hannu Lehtonen, hannu.lehtonen@kuhmo.fi, 040 680 6308