Elinvoimaa matkailusta – Kuhmo Suomussalmi

Elinvoimaa matkailusta – Kuhmo Suomussalmi hankkeen tavoitteena on alueiden kilpailuedun perustan parantaminen ja kehittäminen myös uusien kohderyhmien keskuudessa.

Tavoitteena on vahvistaa luonto- ja kulttuurielämyksiä, jonka seurauksena matkailusesongit pidentyvät ja yksittäiset matkailijat löytävät ne vaivattomasti. Pitkällä tähtäimellä tavoitteena on yritysten kannattavuuden kasvun seurauksena työpaikkojen lisääntyminen ja alueen vetovoimaisuuden kasvaminen.

Hankkeen viisi eri työpakettia ovat:

  1. Digitaalisuus
  2. Esteettömyys
  3. Vaellus- ja kulttuurireitit
  4. Kalastusmatkailun kehittäminen
  5. Asiakasosaamisen kehittäminen

Hankkeen tuloksena alueen tunnettuus kasvaa osana Arctic Lakeland matkailualuetta pitemmällä aikajänteellä.

Hankkeen päätoteuttajana on Kuhmon kaupunki ja osatoteuttajana Suomussalmen kunta. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto yhdessä Kuhmon kaupungin ja Suomussalmen kunnan kanssa. Rahoitusviranomaisena toimii Kainuun liitto.

Projektipäällikkönä ja yhteyshenkilönä toimii kuhmolaislähtöinen matkailualan restonomi Johanna Vilhunen. Suomussalmen matkailukoordinaattori Tiia Mustonen tekee hanketta osa-aikaisella työpanoksella. Hanke toteutetaan 1.1.2021 – 30.6.2023.

Hanketta koskevat tiedotteet löydät sivupalkista.