Tiedote 5/2021 Elinvoimaa matkailusta – Kuhmo Suomussalmi


Elinvoimaa matkailusta – Kuhmo Suomussalmi hankkeen tavoitteena on alueiden kilpailuedun perustan parantaminen ja kehittäminen myös uusien kohderyhmien keskuudessa (esteettömät, kalastuksesta ja sotahistoriasta kiinnostuneet). Pitkällä tähtäimellä hankkeessa pyritään yritysten kannattavuuden kasvuun, jonka myötä koko alueen vetovoimaisuus kasvaa.

 

Kuva: Johanna Vilhunen

Projektin tavoitteena on vahvistaa luonto- ja kulttuurielämyksiä entisestään ja tuoda ne esille alueen matkailun laskeutumissivustoilla. Hanketta työstetään viiden eri työpaketin kautta, joita ovat digitaalisuus, esteettömyys, vaellus- ja kulttuurireitit, kalastusmatkailun ja asiakasosaamisen kehittäminen.

Elinvoimaa matkailusta – Kuhmo Suomussalmi hanke toteutetaan 1.1.2021-30.6.2023. Projektipäällikkö Johanna Vilhunen aloitti tehtävässä 1.3.2021. Suomussalmen matkailukoordinaattori Tiia Mustonen tekee hanketta osa-aikaisella työpanoksella.

 

Elinvoimaa matkailusta – Kuhmo Suomussalmi hankkeen tulevat tapahtumat:

LYHYT HANKEEN ESITTELY Kuhmon yrittäjien aamukahvitilaisuudessa 20.5.2021 klo: 8.00-11.00.

INFOTILAISUUS ti 28.5.2021 klo: 13.00-15.00 Kuhmon ja Suomussalmen yrityksille, yhdistyksille, asukkaille ja muille aiheesta kiinnostuneille. Tilaisuus järjestetään virtuaalikokouksena, josta kutsulinkki erikseen.

KESKUSTELUFOORUMI Kuhmon ja Suomussalmen potentiaalisista esteettömistä reiteistä. Tilaisuus järjestetään virtuaalikokouksena, josta kutsulinkki erikseen.

KESKUSTELUFOORUMI Kuhmon ja Suomussalmen potentiaalisista maastopyöräily ja maantiepyöräilyreiteistä. Tilaisuus järjestetään virtuaalikokouksena, josta kutsulinkki erikseen.

 

Seuraavat toimenpiteet eri työpakettien osalta:

Digitaalisuus: Hankkeessa uudistetaan parhaillaan Kuhmon ja Suomussalmen alueen matkailun laskeutumissivustoja (visitkuhmo.fi; visitsuomussalmi.fi). Tulevien sivujen kriteeristöt on luotu ja kilpailutus järjestetään tavoitteen mukaan toukokuun aikana.

Esteettömyys, vaellus- ja kulttuurireitit: Hankkeessa kartoitetaan Kuhmon ja Suomussalmen maastopyöräilyreittien ja esteettömien reittien potentiaali sekä mahdollisuus esteettömien reittien sertifioimiseen. Kartoitukseen liittyvää selvitystyö on aloitettu.

Kalastusmatkailun kehittäminen: Alustavasti kuvauksista on sovittu Arktiset Vedet tuotantoyhtiön kanssa Kuhmossa ja Suomussalmella aikavälillä 15.-21.6.2021. Kuhmon osalta Elinvoimaa matkailusta – Kuhmo Suomussalmi hanke tekee vahvaa yhteistyötä toteutuksen suhteen myös Vesien luonnonvarat liiketoiminnaksi hankkeen kanssa (projektipäällikkönä Teemu Hiltunen).

_______________________

Johanna Vilhunen

Projektipäällikkö/Project manager

+358 40 5583 904

johanna.vilhunen@kuhmo.fi