Puurakentamisen terveysvaikutukset -tutkimushanke

Kuhmon Tuupalan alakoulussa toteutetaan uraauurtava tutkimus puukoulun terveysvaikutuksista.

Kuhmon kaupunki ja Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikkö ovat aloittaneet tutkimushankkeen, jossa selvitetään puurakentamisen terveysvaikutuksia sekä alakoululaisten kokeman stressin lähteitä. Tutkimuskohteena on Kuhmossa sijaitseva, vuonna 2018 toimintansa aloittanut Tuupalan puukoulu, joka on ensimmäinen massiivipuuelementtitekniikalla rakennettu koulu Suomessa. Tutkimuksen toteuttaja on Kajaanin yliopistokeskuksessa sijaitseva Mittaustekniikan yksikkö.

Kuva: Tuupalan puukoulu

Monipuolisessa ja kansainvälisesti ainutlaatuisessa tutkimuksessa tavoitteena on selvittää laajasti puukoulun fysikaalisia, kemiallisia ja mikrobiologisia ominaisuuksia ja tutkia, miten nämä ja muut tekijät, kuten koulumatkan pituus ja kouluviikon sisältö, vaikuttavat koululaisten kokemaan stressiin.

Fysikaalisia ominaisuuksia mitataan rakennukseen tuotavilla sensoreilla, joilla voidaan jatkuvatoimisesti seurata muun muassa lämpötilaa ja ilmankosteutta sekä pienhiukkasten ja hiilidioksidin pitoisuuksia. Koulun tiloista kerättävistä ilmanäytteistä määritetään haihtuvia orgaanisia yhdisteitä ja sisäilman mikrobinen laatu. Lisäksi kerätään pyyhkäisynäytteitä pintojen mikrobimäärien selvittämiksesi.

Koululaisten stressiä mitataan sylkinäytteiden ja älysormuksen avulla. Sylkinäytteistä Oulun yliopiston tutkijat määrittävät stressihormoni kortisolin vaihtelua. Kortisoli on yleisimmin käytetty stressin bioanalyyttinen merkkiaine. Pienemmällä koululaismäärällä suoritetaan myös älysormusseurantaa koulupäivien aikana. Älysormus mittaa ihon sähkönjohtavuutta, minkä avulla voidaan arvioida tutkittavan stressiä. Sen käyttö antaa mahdollisuuden koko koulupäivän kattavaan seurantaan, mutta ei kerro stressitasojen muutoksista yhtä tarkasti kuin kortisolimääritys.

Vertailukohteena tutkimuksessa on mukana Tuupalan koulun lisäksi Vaalan yhtenäiskoulu. Betonirunkoinen koulu on saman arkkitehtitoimiston suunnittelema ja myös suhteellisen uusi rakennus.

Tutkimukseen pyritään rekrytoimaan 50-70 oppilasta molemmista kouluista. Tutkittavien määrä on suurin puurakentamistutkimuksissa käytetty ja sen ansiosta tuloksille on varmemmin mahdollista saada tilastollista merkittävyyttä.

Puurakentamisen terveysvaikutukset – tutkimuksella tietoperusteista tukea puurakentamiselle ja puun käyttömuotojen lisäämiselle – hankkeen rahoittajina toimivat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020 ja Suomen Metsäsäätiö. Tutkimus toteutetaan Kuhmon kaupungin aloitteesta. Tutkimuksen käytännön toteuttaja on Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskuksen Mittaustekniikan yksikkö ja Kuhmon kaupunki. Loppuraportti on tarkoitus julkaista huhtikuussa 2021.

Kuhmon kaupungissa toimii valtakunnallisesti merkittävä Woodpolis. Puuteollisuuden ja Woodpolis puutuoteklusterialueen systemaattinen kehittämisen ovat Kuhmon kaupungin pitkäaikaisia tavoitteita, jonka osa on tutkimusyhteistyö eri toimijoiden kanssa.

Tutkimuksen vaiheita voi seurata sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #puurakentaminen #Kuhmo

Lisätietoja:

Tutkimuspäällikkö Pekka Kilpeläinen, Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus, Mittaustekniikan yksikkö: pekka.t.kilpelainen@oulu.fi, puh. 050 578 1403

Projektitutkija Elina Jokinen, Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus, Mittaustekniikan yksikkö: elina.jokinen@oulu.fi, puh. 050 475 1987

Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä, tytti.maatta@kuhmo.fi, p. 044 725 5220