Työpaja

Kuhmossa työpaja toimintaa on ollut 5.1.1987 lähtien. Työpaja tarjoaa alle 29-vuotiaille pääasiassa kouluttamattomille työttömille nuorille mielekästä tekemistä, tukea urasuunnittelulle ja työelämän pelisääntöihin tutustumista työttömyyden vaihtoehtona, sekä koulutetuille nuorille ensi kosketuksen työelämään ja mahdollisuuden pitää yllä ammattitaitoa.

Työpajatoiminnalle asetetut tavoitteet

Työpajalaiset voivat kartuttaa perustyötaitojaan ja työkokemustaan mahdollisimman vaihtelevissa ja mielekkäissä työtehtävissä.

Pajalaisille selvitetään, minkälaista työ- ja koulutusmahdollisuuksia yhteiskunta hänelle tarjoaa ja millä edellytyksillä.

Autetaan tiedostamaan omat kiinnostuksensa ja edellytyksensä eri ammatteihin. Edistetään itsetuntoa, omatoimisuutta ja myönteistä asennoitumista työn ja koulutuksen hakuasioissa.

Pajalla työskentelyssä ja ulkopuolisissa työkohteissa tulee olla todellista työpaikkaa vastaava ilmapiiri, jolloin pajalaiset saavat mahdollisimman realistisen kuvan työelämästä.

Töihin työpajalle!

Oletko kiinnostunut käsillä tekemisestä? Kuhmon työpajalla on tarjolla monenlaista entisöinti ja korjaustyötä. Et tarvitse välttämättä aiempaa työkokemusta vaan innostuneisuus käsillä tekemiseen ja uuden oppimiseen riittää hyvin. Tekstiilipuolella pääset tutustumaan huonekaluverhoiluun ja monenlaisiin ompelutehtäviin. Puu- ja metallityöpuolella entisöidään vanhoja huonekaluja ja rakennetaan uutta. Ota yhteyttä ohjaajiin jos olet kiinnostunut työkokeilupaikasta.

Kuhmon työpajan työpajaharjoittelupaikat on tarkoitettu kuhmolaisille 17- 29 -vuotiaille työttömille työnhakijoille. Työpajatoiminnan tarkoituksena on auttaa nuorta toteuttamaan yksilölliset suunnitelmat, jotka edistävät nuoren työllisyyttä ja helpottavat opiskeluun hakeutumista. Työpajalla saa yksilöohjausta esim. ammatinvalintaan liittyvissä asioissa.

Ennen paikan hakua tarkista TE- toimistosta mahdollisuutesi osallistua työkokeiluun.

 

Työpaja nuorten kohtauspaikkana

Nuoret voivat tulla käymään työpajalla vaikka eivät olisi työsuhteessa pajalle. Vaihtamaan kuulumisia ja suunnittelemaan tulevaa.