Starttipaja

Starttipaja on matalan kynnyksen palvelu, joka antaa tukea ja valmiuksia opiskeluun ja urasuunnitelmiin sekä tukea arjen sujuvuuteen, mielekästä tekemistä ja ohjausta palveluihin alle 29-vuotiaille nuorille. Startti on välivaihe nuorten omien polkujen löytämisessä. Yhteistyöverkosto on aktiivisesti mukana Starttipajan toiminnassa.

Starttipajalla on henkilökohtaista ohjausta ja ryhmätoimintaa, joista saa – tukea ja valmiuksia opiskelu- ja urasuunnitelmiin, – tukea arjen sujuvuuteen, – mielekästä tekemistä ja – ohjausta palveluihin.

Starttipajalle voi osallistua kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalihuoltolain mukaisen työllistämistä tukevan toiminnan sopimuksilla. Sopimuksessa nuori saa määrittää itse tavoitteet omalle starttijaksolle. Toimintaan voit osallistua 1-3 päivänä viikossa 2-4 tuntia, omien voimavarojen mukaisesti.