Hyvinvointityö

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntien ja hyvinvointialueiden perustehtävä. Hyvinvoinnin, turvallisuuden ja ehkäisevän päihdetyön asiakirja kuvaa kuntalaisten hyvinvoinnin tilaa ja toimii suunnitelmana käytännön työssä. Hyvinvointityössä hyödynnetään lisäksi Kuhmon kulttuurikasvatussuunnitelma - sekä Arvokas ja onnellinen lapsuus Kainuussa - Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2022-2025 -asiakirjoja.
Hyvinvointityön tavoitteena on myös osallisuuden vahvistaminen. Tätä työtä tukee mm. Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma.

Woodpoliksen yritysten tuotannon automatisointi yritysryhmähanke (207931), Kuhmon kaupunki

Yritysryhmähankkeessa kehitetään yritysten välistä yhteistyötä niin, että yritysten välisiin rajapintoihin saada rakennettua mm. uusia tiedonsiirtomalleja suunnitteluohjelmiston ja puuntyöstökoneiden välille, joilla saadaan nopeutettua projektin läpimenoa suunnittelusta tuotantoon sekä parantaa toimitettujen tuotteiden toimitusvarmuutta loppuasiakkaalle. Tehtävillä toimenpiteillä kehitetään massiivipuurakentamisen suunnittelun ja tuotannon ja…

Kaikille avoin kuntalaiskysely suurpedoista käynnistyi

Kuhmon kaupunki perusti alkuvuodesta suurpetotyöryhmän pohtimaan alueen suurpetopolitiikkaan liittyviä kysymyksiä. Työryhmässä on edustus jokaisesta kaupunginvaltuuston valtuustoryhmästä, ja sen tehtävänä on valmistella kannanotto suurpetoihin liittyen. Työryhmän puheenjohtaja Tuomas Huotari kertoo, että ryhmä on kuullut vuoden aikana runsaasti eri asiantuntijoita kannanmuodostuksen taustoittamiseksi.…

Suurpetokysely

Kaikille avoin kuntalaiskysely suurpedoista - Osallistu ja vaikuta

Kaupunginjohtajan katsaus talousarvioon 2023

Olen nimennyt mielessäni käsillä olevan talousarvion muutosajan budjetiksi. Hyvinvointialueet aloittavat ja toisaalta Venäjän hyökkäyssota on muuttanut toimintaympäristöämme pitkäksi aikaa. Myös kestävän kehityksen mukainen ajattelu näkyy toiminnan suunnittelussa.

Yhdistysten ilta kirjastolla 21. marraskuuta – Tule mukaan!

Kuhmon kaupunki järjestää yhteistyössä ”Kainuulaiset sote-alan järjestöt osallisuutta ja hyvinvointia turvaamassa” -hankkeen kanssa yhdistysillan kirjastolla 21. marraskuuta klo 16:30 alkaen. Illan aiheina on muun muassa yhdistysten Lähellä.fi-verkkopalvelu, Kuhmon kestävän kehityksen sopimusmalli ja hankkeiden Leader-rahoitus. Kahvitarjoilu klo 16:30 alkaen, ohjelma alkaa…