Tietoa Kuhmosta

Kuhmo on kulttuurin, puuteollisuuden ja luonnon harmoninen tositarina.

Viestintä

Kuhmon kaupungin viestinnän pääasialliset kohderyhmät ovat kuntalaiset, henkilöstö, luottamushenkilöt, tiedotusvälineet sekä muut sidosryhmät ja viranomaiset.

Kaupungin päivittäisviestinnän pääkanavat ovat ulkoisessa viestinnässä kaupungin verkkosivut ja sisäisessä viestinnässä intranet.

Vaalit

Määritelmä ”yleiset vaalit” tarkoittaa, että vaaleissa äänioikeus on yleinen eli se on kaikilla säädetyt edellytykset täyttävillä henkilöillä eikä ainoastaan jollakin erikseen määrätyllä ryhmällä. Suomessa toimitetaan seuraavat yleiset valtakunnalliset vaalit: eduskuntavaalit joka neljäs vuosi, kuntavaalit joka neljäs vuosi, tasavallan presidentin vaali…

Päätöksenteko

Kuhmon kaupungin johtaminen perustuu kaupunkistrategiaan, taloussuunnitelmaan, talousarvioon sekä muihin valtuuston päätöksiin. Valtuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta, käyttää kaupungin päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä.

Asiointi

Voit asioida Kuhmon kaupungin työntekijöiden kanssa kasvokkain, soittamalla, kirjeitse tai sähköisesti.