Elinvoimaa matkailusta – Kuhmo Suomussalmi

Elinvoimaa matkailusta – Kuhmo Suomussalmi hankkeen tavoitteena on alueiden kilpailuedun perustan parantaminen ja kehittäminen myös uusien kohderyhmien keskuudessa. Tavoitteena on vahvistaa luonto- ja kulttuurielämyksiä, jonka seurauksena matkailusesongit pidentyvät ja yksittäiset matkailijat löytävät ne vaivattomasti. Pitkällä tähtäimellä tavoitteena on yritysten kannattavuuden…

Kaasua Kuhmoon

Kaasua Kuhmoon -esiselvityshanke selvitti mahdollisuudet perustaa biokaasutuotantolaitos Kuhmon alueelle. Hankkeen toteuttivat yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Kuhmon kaupunki

Kuhmon Kalevalankankaan kehittäminen kalevalaisuuden ja sotamatkailun näkökulmista

Kestävän matkailun mukaisesti Kuhmon matkailutoimijat haluavat kehittää Kalevalan aluetta niin, että matkailijat pääsevät kokemaan kalevalaisuuden ja talvisodan eri tavoin ja aistimaan molempien teemojen aikaansaamat tunne-elämykset. Sotamatkailua halutaan kehittää siten, että matkailija pääsee kokemaan myös sodan jäljet luonnolle, ihmisille ja erityisesti naisille. Hankkeen päätavoite on kehittää matkailun kansainvälistä liiketoimintaa.

Kuhmon kaupungin kyläverkon aktivointihanke – nopeaa laajakaistaa Kuhmoon

Kuhmo on strategiatyössään asettanut tavoitteeksi tuottaa nopeaa laajakaistaa koko Kuhmoa varten. Tavoite on sopusoinnussa valtioneuvoston asettaman päämäärän kanssa, jonka mukaan valtion tulee tuottaa budjettivaroin valokuituliittymiä harvaan asutulla maaseudulla, jossa liittymiä ei voi markkinaehtoisesti tuottaa. Valokuitu on ainoa kestävän kehityksen kriteerit…

Kuhmon puinen sote-asema

Kuhmon kaupungille on myönnetty harkinnanvarainen valtionavustus ympäristöministeriön Puurakentamisen ohjelman (2016 - 2022) Kasvua ja kehitystä –puusta tukiohjelmasta.

Strategia

Kuhmon kaupungin strategia laaditaan valtuustokausittain. Päivitystarvetta tarkastellaan vuosittain ennen talousarvioprosessien alkamista.

Kaupunginvaltuusto

Valtuustokaudella 2021 - 2025 Kuhmon kaupunginvaltuustossa on 27 valtuutettua. Kaupunginvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin strategisesta johtamisesta ja toimii tiiviissä yhteistyössä viiteryhmien kanssa kaupungin strategisten päämäärien saavuttamiseksi. Kaupunginhallitus vastaa operatiivisen organisaation tehokkaan työskentelyn edellytyksistä, työn tuloksellisuuden seurannasta, kaupungin kehityksestä ja edunvalvonnasta.