Koronarokotuksiin avattu nettiajanvaraus

Kainuun sote tiedottaa, että koronarokotuksia on nyt mahdollista varata nettiajanvarauksen kautta Omasote -palvelussa. Oma vuoro tulee varmasti kaikille - vuoron odottamiseen tarvitaan malttia, vetoaa pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari.

Uusia tartuntoja Kainuussa ei ole, mutta kaikkia voimassa olevia ohjeita ja rajoituksia kehotetaan noudattamaan.

Virikkeitä talvilomalle Kuhmossa

Vallitsevien olosuhteiden vuoksi moni viettää talvilomaansa kotosalla hyödyntäen paikallisia palveluja ja nauttien luonnostamme. Kokosimme vinkkejä Kuhmon kaupungin palvelutarjonnasta talvilomaviikon (vko 10) virikkeiksi. Lisäksi Kuhmon kaupunki kannustaa hyödyntämään kuhmolaisten yrittäjien ja yhdistysten palvelutarjontaa monipuolisesti.

Peurahiihto lauantaina klo 10.00 – 13.00

Kuhmon Peurahiihto, koko perheen laturetki, järjestetään tulevana lauantaina 6.3. klo 10.00 - 13.00. Hiihtäjät voivat vapaasti valita lähtöajan sekä lähtöpaikan ja hiihtää haluamansa reitin. Latu-urilla on mahdollisuus edetä sekä perinteisellä että vapaalla hiihtotyylillä.

Kainuu koronaepidemian perustasolla – suositukset ja rajoitukset ennallaan

Kainuun sote tiedottaa, että Kainuu on edelleen koronaepidemian perustasolla. Positiivisten tulosten osuus kaikista Kainuussa otetuista testeistä on 0,4 % ja ilmaantuvuus on 8,3 / 100 000 / 14 vrk.

Kuhmon kaupunki pyytää kuhmolaisia aikuisia noudattamaan erityisellä huolellisuudella kaikkia ohjeita ja suosituksia seuraavan neljän viikon ajan.

Kainuun sotella vastauksia koronarokotusten usein kysyttyihin kysymyksiin

Kainuun sote on koonnut verkkosivuilleen UKK-koonnin eli koronarokotteisiin liittyvät Usein Kysytyt Kysymykset. Jos rokotukset mietityttävät, voit etsiä vastauksia Kainuun soten rokotesivulta. Mikäli vastausta ei sivuilta löydy, ylei­nen so­te-pal­ve­lui­den neu­von­ta vas­taa ky­sy­myk­siin nu­me­ros­ta 08-61561 se­kä säh­kö­pos­tit­se pal­ve­lu­neu­von­ta@kai­nuu.fi.

Osallistu lähiruoka-aiheiseen kyselyyn

Kuhmon kaupunki on asettanut tavoitteeksi lähiruoan edistämisen Kuhmossa. Osana tätä agrologiopiskelija Jenni Pääkkönen Oulun Ammattikorkeakoulusta tekee opinnäytetyön lähiruoan edistämisestä Kuhmossa. Opinnäytetyötä varten on kaksi kyselyä, joista toinen on kohdistettu kuluttajille ja toinen tuottajille. Opinnäytetyössä kartoitetaan, kuinka voidaan lisätä kuhmolaisen lähiruoan…

Kirjasto suljettu 6.-25.4.2021

Kuhmon kaupunginkirjasto on suljettu 6. – 25.4. kirjastotilojen remontin takia. Kirjaston tiloihin tehdään remontin yhteydessä 3 luokkatilaa lukion oppilaiden käyttöön. Osa tiloista tulee olemaan kirjaston asiakkaiden käytössä ilta-aikaan. Kirjaston tilojen sulun aikana yöpalautusluukku on asiakkaiden käytössä ja kirjastoauto liikennöi aikataulun…

Koronarokotuksen ajanvaraus on ruuhkautunut

Asuk­kai­ta pyy­de­tään soit­ta­maan ro­ko­tus­ten ajan­va­rauk­seen vas­ta omal­la vuo­rol­la.

Ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ajan­va­raus on ruuh­kau­tu­nut ta­kai­sin­soit­to­jo­noon tu­le­vis­ta tie­dus­te­luis­ta ja tu­le­vien ro­ko­tus­ryh­mien soi­tois­ta. Täl­lä het­kel­lä pur­ka­ma­ton­ta soit­to­jo­noa on n. 600 pu­he­lua. Asiak­kai­ta pyy­de­tään va­raa­maan ai­ka vas­ta oman ro­ko­tus­ryh­män vuo­rol­la. Ajan­va­raus­vuo­ros­sa 1941 syn­ty­neet ja si­tä van­hem­mat se­kä elin­siir­to- ja syö­pä­hoi­dos­sa ole­vat. Seuraavien rokotusryhmien aikoja ei anneta ennakkoon.

Vii­kon­lo­pun ai­ka­na Kai­nuus­sa ei ole to­det­tu ko­ro­na­tar­tun­to­ja. Hiih­to­lo­ma­mat­kai­lun ol­les­sa vilk­kaim­mil­laan mat­kai­li­joi­ta ke­ho­te­taan edel­leen va­ro­vai­suu­teen ja vält­tä­mään oman lä­hi­pii­rin ul­ko­puo­li­sia kon­tak­te­ja. Eri­tyi­ses­ti huo­mio­ta on kiin­ni­tet­tä­vä kas­vo­mas­kin käyt­töön ja riit­tä­viin tur­va­vä­lei­hin. Myös yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sis­sa on suo­si­tel­ta­vaa nou­dat­taa edel­lä mai­nit­tu­ja oh­jei­ta.

Kuntavaaleilla oma verkkosivusto Kuhmossa

Kuntavaalit järjestetään sunnuntaina 18.4.2021. Ennakkoäänestys suoritetaan kotimaassa 7.–13.4.2021 ja ulkomailla 7.–10.4.2021.
Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin.

Kuhmon kaupunginvaltuustoon valitaan kuntavaaleissa 27 kaupunginvaltuutettua.