Kuhmon uudeksi maaseutusihteeriksi Kaisa Karppila

Kuhmon kaupunki haki työntekijää maaseutusihteerin virkaan avoimella haulla 12.9-29.9.2017. Määräaikana tehtävää haki 26 henkilöä. Haastatteluihin kutsuttiin hakupapereiden perusteella viisi hakijaa, joita olivat Helena Kämäräinen, Marjo Piirainen, Janne Ylijoki, Jenni Kämäräinen ja Kaisa Karppila. Haastatteluryhmän muodostivat kehitysjohtaja Tapani Kiiskinen, henkilöstöasiainhoitaja Miia…

Suomi 100 – kunnan avoimia ”Ilmoita, kahvita, liputa, valaise -tapahtumia”

Valtakunnalliselle Suomi 100 –sivustolle on avautunut uusi osio ” Ilmoita kahvita, liputa, valaise –tapahtuma”
”Järjestätkö kahvihetken, johon kuka tahansa voi osallistua? Liputatko tai valaisetko jonkin kohteen kaikkien iloksi?”
Näihin tapahtumiin ei tarvitse olla haettuna Suomi 100 –tunnusta, vaan sen käyttöoikeus tulee näihin automaattisesti.

Nyt siis lisäilemään sivustolle oman kunnan avoimia tapahtumia tähän aiheeseen liittyen ja sanaa kiertämään!  Aiheesta tiedotetaan laajemmin valtakunnallisesti 10.11.
Linkki sivulle:http://suomifinland100.fi/onnea-satavuotias-suomi/kahvita-liputa-valaise/

Kuhmon Lämpöenergia Oy tiedottaa

Lämpölaskujen liitteenä on lähtenyt asiakkaille virheellinen ja aiheeton vuosiraportti. Raportti ei aiheuta toimenpiteitä ja sen voi hävittää. Pahoittelemme tapahtunutta.

Maaseutusihteerin virkaan 26 hakemusta

Kuhmon maaseutusihteeri Anja Karppiselle on myönnetty ero maaseutusihteerin virasta 1.2.2018 alkaen. Kaupunginhallitus päätti 30.5.2017 julistaa maaseutusihteerin viran auki, hakuaika 29.9. klo 15 mennessä. Määräaikaan mennessä saapui 26 hakemusta: Hietanen Maarit, Agrologi, Kajaani Hiltunen Hilkka, Agrologi (AMK) opisk, Liperi Huovinen Johanna,…

Kuhmon uudeksi kaupunginjohtajaksi VTM Tytti Määttä

Kuhmon kaupunginvaltuusto valitsi kokouksessaan Kuhmon uudeksi kaupunginjohtajaksi VTM Tytti Määtän. Suoritetussa vaalissa Tytti Määttä sai 33 ääntä, HTM Juhana Juntunen 1 äänen ja insinööri (YAMK) Pasi Loukasmäki 1 äänen. Tytti Määttä aloittaa virassa 1.1.2018. Kaupunginjohtaja Eila Valtaselle on myönnetty ero…

Kuhmo esittää Kainuun kunnille ja maakunnalle sitoutumista puurakentamiseen

Yli puolet biotalouden liikevaihdosta tulee metsä- ja puutuoteklusterilta. Kainuu elää metsistään. VTT on arvioinut, että yksi työpaikka Kuhmo-yhtiön sahalla poikii viisi toimintaympäristöön. Puurakentaminen on saksalaisten tutkimusten mukaan jopa 12 kertaa ekotehokkaampaa kuin teräsbetonirakentaminen. Puu rakenteissa on ilmastonmuutosta hidastava älyteko. Myös aluetalouden kannalta puu on tehokas materiaali. Yksi euro julkiseen puurakentamiseen poikii Ruralia-instituutin mukaan 2,70 € aluetalouteen, mikäli raaka-aineet tulevat lähialueelta. Kainuun metsävarat ovat rikkaat ja hakkuiden määrää voidaan kestävästi kasvattaa.

Kuhmon kaupunginhallitus esittää kaupunginjohtajan virkaan valittavaksi Tytti Määttää

Kuhmon kaupunginhallitus käsitteli kaupunginjohtajavaali -asiaa kokouksessaan 29.8. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginjohtajaksi valitaan Tytti Määttä. Kaupunginhallituksen esitys perustuu virkaa hakeneiden koulutukseen ja työkokokemukseen sekä haastatteluissa ja soveltuvuusarvioinneissa esiin tulleiden tietojen perusteella tehtyyn kokonaisarvioon. Asiasta äänestettiin. Tytti Määttää äänestivät keskustan, perussuomalaisten,…