Novellikoukku 28.9. klo 13

Novellikoukussa on uusia tuulia nyt syksyllä! Jos sinulla on ylimääräisiä lankoja, niin tuo kirjastoon. Keräämme lahjoituslankoja.

Kuhmon uudeksi kaupunginjohtajaksi VTM Tytti Määttä

Kuhmon kaupunginvaltuusto valitsi kokouksessaan Kuhmon uudeksi kaupunginjohtajaksi VTM Tytti Määtän. Suoritetussa vaalissa Tytti Määttä sai 33 ääntä, HTM Juhana Juntunen 1 äänen ja insinööri (YAMK) Pasi Loukasmäki 1 äänen. Tytti Määttä aloittaa virassa 1.1.2018. Kaupunginjohtaja Eila Valtaselle on myönnetty ero…

Kuhmo esittää Kainuun kunnille ja maakunnalle sitoutumista puurakentamiseen

Yli puolet biotalouden liikevaihdosta tulee metsä- ja puutuoteklusterilta. Kainuu elää metsistään. VTT on arvioinut, että yksi työpaikka Kuhmo-yhtiön sahalla poikii viisi toimintaympäristöön. Puurakentaminen on saksalaisten tutkimusten mukaan jopa 12 kertaa ekotehokkaampaa kuin teräsbetonirakentaminen. Puu rakenteissa on ilmastonmuutosta hidastava älyteko. Myös aluetalouden kannalta puu on tehokas materiaali. Yksi euro julkiseen puurakentamiseen poikii Ruralia-instituutin mukaan 2,70 € aluetalouteen, mikäli raaka-aineet tulevat lähialueelta. Kainuun metsävarat ovat rikkaat ja hakkuiden määrää voidaan kestävästi kasvattaa.

Kuhmon kaupunginhallitus esittää kaupunginjohtajan virkaan valittavaksi Tytti Määttää

Kuhmon kaupunginhallitus käsitteli kaupunginjohtajavaali -asiaa kokouksessaan 29.8. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginjohtajaksi valitaan Tytti Määttä. Kaupunginhallituksen esitys perustuu virkaa hakeneiden koulutukseen ja työkokokemukseen sekä haastatteluissa ja soveltuvuusarvioinneissa esiin tulleiden tietojen perusteella tehtyyn kokonaisarvioon. Asiasta äänestettiin. Tytti Määttää äänestivät keskustan, perussuomalaisten,…

Kainuun työllisyys- ja sosiaalisen kuntoutuksen seminaari III, 18. – 19.9.2017, Kuhmo-talo

Kaksipäiväinen seminaari on tarkoitettu Kainuun ja sen lähialueen työllisyydenhoidon ja sosiaalisen kuntoutuksen toimijoille, projekteille ja henkilöille, jotka ovat tekemisissä työllisyydenhoidon ja sosiaalisen kuntoutuksen kanssa työnsä tai luottamustoimen vuoksi. Seminaarin avaa Kuhmon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Tuomas Kettunen. Ensimmäisen seminaaripäivän puhujia ovat mm.…