Kirjaston käyttäjäkysely 9.4.-6.5.

Kirjastojen yleinen käyttäjäkysely on avattu ja myös Kuhmon kirjaston palvelut ovat arvioitavina. Linkki kyselyyn. Toivomme, että kyselyyn vastataan mieluummin netissä. Toivomme vastauksia myös niiltä, jotka eivät kirjastopalveluja käytä. Kirjastossa on myös monistettuja kyselykaavakkeita.

Kuhmon tulos ennakoitua parempi

Kuhmon vuosi 2017 toteutui positiivisissa merkeissä, toiminnalliset tavoitteet saavutettiin ja taloudellinen tulos toteutui huomattavasti ennakoitua parempana. Merkittävin ponnistus oli Tuupalan uuden CLT-rakenteisen puukoulun rakennustyö. Koulu otettiin oppilaskäyttöön 12.2. kuluvan vuoden puolella, mutta varsinainen rakennustyö saatiin päätökseen jo vuoden vaihteeseen. Investoinnin suuruus ja teknologinen uutuus huomioiden olemme hyvin tyytyväisiä siihen, että investoinnin kustannusarviossa pysyttiin.

Teemakassin käyttökysely

Kysely -linkki Oletko lainannut kirjastosta teemakassin? Jos ole, niin vastaa kyselyyn. Kuhmon kaupunginkirjasto ja MUKAVA Kainuu – hanke toteuttaa yhdessä teemakassikokeilun osana lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE). Kyselyyn vastaaminen tapahtuu nimettömänä, eikä yksittäistä vastaajaa voida tunnistaa vastausten perusteella. Kysely on auki 1.4.…

Kuhmon kaupunginhallitus piti ensimmäisen iltakoulunsa

-Iltakouluissa käydään läpi seminaarityyppisesti ajankohtaisia ja valmisteluvaiheen asioita. Iltakoulujen tavoitteena on mm. parantaa viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden välistä vuoropuhelua sekä vahvistaa sektoreita ylittävää valmistelukulttuuria, kaupunginjohtaja Tytti Määttä kertoo. Kevään aikana on tulossa päätöksentekoon tonttien hankinnoissa ja luovutuksissa noudatettavat periaatteet ja menettelytavat. …

Kuhmon ruokapalvelut käyttävät yhä enemmän kotimaista- ja lähiruokaa

Kuhmon Tuupalan uuden puukoulun myötä myös keittiön ruokasalin viihtyisyyteen on panostettu. Kuhmon ateriapalvelu valmistaa noin 1200 ateriaa jokaisena arkipäivänä ja viikonloppuisin noin 500. Aterioita tuotetaan varhaiskasvatukselle, koululle, lukiolle ja sote:n asiakkaille. Kuhmon kaupunki on uudistanu ruokalistansa noin puolivuotta sitten. Ruokalistalla…

SYKE varoittaa hallien omistajia kattojen isoista lumikuormista

SYKE varoittaa hallien omistajia kattojen isoista lumikuormista Kiinteistön omistajan tulee seurata katon lumikuormaa sekä kantavien rakenteiden kuntoa ja ryhtyä lumen poistoon ajoissa. Rakennuksen omistajalla on yleinen velvollisuus seurata rakennuksen kantavien rakenteiden kuntoa. Isojen hallien omistajien on syytä varmistaa kattojen kestävyys…