Fortum OYJ tiedote: Kevättulvasta ennustetaan keskimääräistä

Fortum OYJ tiedottaa, että viime syksyn ennätyksellisen suuret sademäärät ja alkutalven lauhat kelit aiheuttivat tavanomaista suuremmat tulovirtaamat koko Oulujoen vesistöalueella. Vesitilanne vastasi tulovirtaamien osalta tulvatilannetta, mikä aiheutti säännösteltyjen järvien pintojen nousun lähelle säännöstelyn ylärajaa.

Tällä hetkellä säännösteltyjen järvien pinnat ovat laskussa ja järviin tehdään tilaa kevään tulvavesiä varten. Säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet ovat tavanomaista huomattavasti korkeampia Kuhmon Ontojärveä lukuun ottamatta.

Lumen vesiarvo on Oulujoen vesistöalueella keskimääräisellä tasolla. Lumen vesiarvo ennakoi keskimääräistä kevättulvaa.

Katerman vesivoimalaitoksen peruskorjauksen ajaksi Ontojärven pinta lasketaan lähelle luparajan alarajaa viikoilla 16-18. Tämä vuoksi Ontojärven pintaa on jo laskettu aiempia vuosia nopeammin.

Blogi – Kuukauden kirjavinkkinä sotakirjauutuus

Talvisodan päättymisestä tulee tulevana lauantaina (13.3.2021) 81 vuotta. Tämän vuoksi esittelyssä on sotakirjauutuus, jonka tapahtumat kuitenkin sijoittuvat jatkosodan loppuun ja vuoden 1945 asekätkennän aikaan.

Kainuun koronatilanne maan rauhallisin – noudata suosituksia ja tutustu itsenäisesti koronarokotusten ohjeistuksiin

Kainuussa koronaepidemia on tällä hetkellä koko Suomen rauhallisin. Vartiuksen rajanylityspaikalla maahantulijoista testataan n. 97 %.
Kainuussa rajoitukset ja suositukset pysyvät ennallaan, ellei tilanteessa tule oleellista muutosta.

Tutustu rokotuksiin liittyviin lisätietoihin ja rokotusjärjestykseen Kainuun soten nettisivuilla ennen yhteydenottoa puhelimitse tai sähköpostilla.

Sote kehottaa työpaikoilla ohjeistusten noudattamiseen ja hiihtolomalta palaajia erityiseen varovaisuuteen

Kainuun sote muistuttaa työpaikoilla noudatettavasta koronaohjeistuksesta. Kasvomaskien käyttö, yli kahden metrin turvavälit ja hyvä käsihygienia sekä taukojen porrastaminen ovat perusasioita työtehtävissä, joita ei voi tehdä etänä.

Hiihtolomalta palatessa on syytä erityiseen varovaisuuteen, mikäli altistumisia oman lähipiirin ulkopuolelta on saattanut tapahtua.

Johanna Vilhunen aloitti Elinvoimaa matkailusta – Kuhmo Suomussalmi hankkeen projektipäällikkönä

    Elinvoimaa matkailusta – Kuhmo Suomussalmi hankkeessa projektipäällikkönä ja yhteyshenkilönä 1.3. alkaen on aloittanut kuhmolaislähtöinen matkailualan restonomi Johanna Vilhunen. Hankkeen etenemisestä tullaan tiedottamaan ainakin Kuhmon ja Suomussalmen kuntien sivuilla. Alueen asukkaat, yrittäjät ja yhdistykset toivotetaan lämpimästi tervetulleeksi mukaan kehitystyöhön,…

Kainuun soten rokotuksissa kolme uutta ryhmää – Rajan ylittävää matkustamista ei suositella

Tä­nään 8.3. ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ajan­va­raus avau­tuu 1952 tai sen jäl­keen syn­ty­neil­le omais­hoi­det­ta­van kans­sa sa­mas­sa ta­lou­des­sa asu­vil­le omais­hoi­ta­jil­le.

Uu­te­na ajan­va­raus­vuo­ros­sa ovat myös 16 – 69 -vuo­tiaat seu­raa­viin po­ti­las­ryh­miin kuu­lu­vat:
- Vai­kea puo­lus­tus­jär­jes­tel­män häi­riö
- Vai­kea kroo­ni­nen mu­nuais­sai­raus

Var­tiuk­sen ra­ja­ny­li­tys­pai­kal­la on vii­kon­lop­pu­na ol­lut hie­man vilk­kaam­paa, mutta Kainuun sote muistuttaa, että rajan ylittävää matkustamista ei suositella nyt lainkaan.

Kainuun kriisikeskuksen eroryhmä sekä tukea haastavassa elämäntilanteessa

Kainuun kriisikeskus järjestää eroryhmän avio- tai avoeron kokeneille tai sitä harkitseville. Ryhmään ovat tervetulleita sekä naiset että miehet.

Kainuun kriisikeskus tarjoaa tukea haastavassa elämäntilanteessa tai kriisissä, jolloin omat selviytymiskeinot ja voimavarat eivät riitä. Kriisikeskukseen voit ottaa halutessasi yhteyttä nimettömänä. Apu on maksutonta, eikä lähetettä tarvita.

Koronarokotuksiin avattu nettiajanvaraus

Kainuun sote tiedottaa, että koronarokotuksia on nyt mahdollista varata nettiajanvarauksen kautta Omasote -palvelussa. Oma vuoro tulee varmasti kaikille - vuoron odottamiseen tarvitaan malttia, vetoaa pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari.

Uusia tartuntoja Kainuussa ei ole, mutta kaikkia voimassa olevia ohjeita ja rajoituksia kehotetaan noudattamaan.

Kainuu koronaepidemian perustasolla – suositukset ja rajoitukset ennallaan

Kainuun sote tiedottaa, että Kainuu on edelleen koronaepidemian perustasolla. Positiivisten tulosten osuus kaikista Kainuussa otetuista testeistä on 0,4 % ja ilmaantuvuus on 8,3 / 100 000 / 14 vrk.

Kuhmon kaupunki pyytää kuhmolaisia aikuisia noudattamaan erityisellä huolellisuudella kaikkia ohjeita ja suosituksia seuraavan neljän viikon ajan.