Lämpömittarilukeman ilmoittaminen sähköisesti

Lämpömittarilukeman ilmoitus Lämpömittarimittari lukeman voi ilmoittaa luotettavasti myös ilman erillistä kirjautumista tai rekisteröitymistä. Palveluun tunnistaudutaan mittarinumeron ja kulutuspisteen tunnuksen perusteella, jotka löytyvät laskulta tai kerran vuodessa lähetetystä itseluentalomakkeesta. ILMOITA LUKEMA TÄSTÄ   ONLINE Online -palvelussa Kuhmon Lämpöenergia Oy:n asiakas voi antaa lämpömittarilukemansa…

Sotkamon kansalaisopiston Kuhmon toimipisteen luennot ja kurssit loppuvuodelle 2019

Sotkamon kansalaisopisto järjestää Kuhmossa loppuvuodelle seuraavat luennot ja kurssit:   Hoitotahto ja hoitotestamentti – luento 4.11. klo 17.30 – 19.00, Kaupungintalo, valtuustosali, Kainuuntie 82. Vapaa pääsy! Helpotusta kirjallisiin töihin – kurssi 26.10. – 9.11. klo 10.00 – 15.00, kirjasto, Pajakkakatu…

Vesimittarilukeman ilmoittaminen sähköisesti

Vesimittarilukeman ilmoitus Vesimittarimittari lukeman voi ilmoittaa luotettavasti myös ilman erillistä kirjautumista tai rekisteröitymistä. Palveluun tunnistaudutaan mittarinumeron ja kulutuspisteen tunnuksen perusteella, jotka löytyvät laskulta tai kerran vuodessa lähetetystä itseluentalomakkeesta. ILMOITA LUKEMA TÄSTÄ   ONLINE -palvelu Online -palvelussa vesihuoltolaitoksen sopimussuhteessa oleva asiakas…

Pitoa ja vetoa Kuhmoon -tutkimuskysely

Kuhmon kaupungille on myönnetty Elävä Kainuu -Leader hankerahoitus yleishyödylliseen kehittämishankkeeseen nimeltä Pitoa ja vetoa Kuhmoon. Hankkeen tavoitteena on tutkia kattavasti Kuhmon pito- ja vetovoimatekijöitä ja hyödyntää tätä tietoa Kaupungin viestinnän, tulomuuttopalveluiden ja peruspalvelujen kehittämisessä. Hankkeen tavoitteena on selvittää myös Tuupalan puukoulukeskuksen ja Metsästyslain 8§ merkitys pito- ja vetovoimatekijänä.

Kuhmon kaupunki aloittaa yhteistoimintamenettelyn osana kaupungin palvelujen muotoilua ja talouden sopeuttamissuunnitelmaa

Kuhmon kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 8.10. yhteistoimintamenettelyn aloittamista osana palvelujen muotoilun ja talouden sopeuttamissuunnitelman laadintaa. Yhteistoimintamenettely koskee kaupungin koko henkilöstöä. Palvelujen muotoilun ja sopeuttamislaajuuden huomioon ottaen, suunnitelma voi edellyttää toimenpiteitä myös kaupungin konserniyhtiöiltä. Konserniyhtiöitä koskevat linjaukset tehdään suunnitelman laadinnan yhteydessä.

Vastaa Kainuun joukkoliikenteen asiakastutkimukseen

Haluamme selvittää Kainuun maakunnan asukkaiden näkemyksiä siitä, miten joukkoliikenne alueella toimii nyt ja miten sitä tulisi kehittää. Vastaamalla kyselyyn voit kertoa meille oman näkemyksesi joukkoliikenteen kehittämistarpeista. Kyselyn tuloksia hyödynnetään palvelutasosuunnitelman laatimisessa ja kuntien välisen joukkoliikenteen suunnittelussa. Odotamme vastauksia juuri sinulta,…

Rakennusrekisterin laadun parannustyö ja kiinteistöveroselvitys

Kuhmon kaupungissa on vuoden alusta aloitettu rakennusrekisterin laadunparannustyö, jonka tarkoituksena on päivittää eri rekistereissä olevat mahdollisesti osittain puutteelliset tiedot ajan tasalle. Samalla tarkastellaan kiinteistöverotusta, jossa kiinnitetään huomio rekisteristä puuttuviin ja keskeneräisiin rakennuksiin. Tietoja verrataan eri rekisterien tietoihin ja tarvittaessa kerätyt…

 Tangolaulun taitokisat 2.-3.11.2019 Kuhmo-talossa

Kuhmon kaupungin kulttuuritoimi järjestää 29. Tangolaulun taitokisat kaikille tangolaulun taitajille Kuhmon Römppäviikolla. Sarjoina on miehet ja naiset. Pääpalkinto on 400 euroa molemmissa sarjoissa. Kilpailuun osallistujat valmistavat kolme eri tango-laulua. 2.11. alkukarsinnoissa osallistujat laulavat yhden tangon ja loppukilpailuun 3.11. mukaan valitut…