Tiedote maastoliikennelain muutoksesta

Kesäkuun alussa voimaan tulleeseen tieliikennelakiin on tullut voimaan muutoksia moottorikelkkailun osalta tammikuussa. Muutos koskee sitä, että talvella viralliset moottorikelkkailureitit on tarkoitettu pääsääntöisesti vain moottorikelkoille.

Kuhmo päätti nostaa MetsäSuomen maailmankartalle

Metsäkeskeisyys alueidentiteetin ytimeen!
Kuhmo on päättänyt profiloitua Suomen metsäkeskeisimmäksi kaupungiksi ja alueeksi. Näin päätti Kuhmon kaupunginvaltuusto maanantaina 22.2.2021 pidetyssä valtuuston kokouksessa. Pohjana on puolivuotisen työstön tuloksena luotu brändistrategia, jossa on linjattu Kuhmon alueen keskeisimmät vahvuudet ja tulevaisuuden vetovoimaa edistävät kärkiteemat.

Kuhmon puinen sote-asema -hanke on käynnistynyt

Puisen sote-asema -hankkeen kehitystyö on lähtenyt käyntiin joulukuussa. Hanke on saanut avustusta Ympäristöministeriöltä ja hankkeen tarkoituksena on luoda hankintajärjestelmä, joka edesauttaa puurakennusten tilaamista ja on käytettävissä myös muihin Suomen kuntiin.

Koronarokotukset ikäihmisille käyntiin

Ajanvaraus yli 85 vuotiaille avautuu maanantaina 15.2.2020. Ensi viikosta alkaen rokotuksia annetaan myös kotona hoidettaville sekä samassa taloudessa asuville sopimussuhteisille omaishoitajille.

Kainuu palannut koronaepidemian perustasolle – pääosa suosituksista ja rajoituksista pysyvät voimassa

”Valtakunnallisesti epävakaan koronatilanteen ja muuntoviruksen leviämisriskin vuoksi rajoituksia ja suosituksia ei toistaiseksi voida vielä purkaa. Muutama kuukausi on vielä jaksettava – kesällä tilanne on suurella todennäköisyydellä jo parempi sekä rokotusten että vuodenajan vuoksi”, toteaa Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari.

”Myös hiihtolomat ovat käynnistymässä ja kokemuksesta jo tiedämme, että mahdollisuus tartuntojen leviämiselle kasvaa. Matkailussa on syytä noudattaa erityistä varovaisuutta ja välttää ihmisjoukkoja. Yrityksiä voi tukea käyttämällä esimerkiksi catering- ja noutopalveluita ja suosimalla yksilölajeja”, kannustaa Koukkari.

Koronarajoitukset ja ohjeet ennallaan helmikuun ajan

Kai­nuun ti­lan­ne va­kaa – täl­lä het­kel­lä yk­sit­täi­siä tar­tun­to­ja ja ry­väs­ty­miä

Täl­lä het­kel­lä maa­kun­nan ko­ro­na­ti­lan­ne on va­kaa, mut­ta lä­hi­maa­kun­tien ja val­ta­kun­nan ti­lan­ne ei ole mer­kit­tä­väs­ti muut­tu­nut. Kai­nuus­sa esiin­tyy yk­sit­täi­siä tar­tun­to­ja ja tar­tun­ta­ket­ju­ja, joi­den tar­tun­nan läh­teet ovat pääa­sias­sa alueen ul­ko­puo­lel­ta.