Huhut vakavista rokotereaktioista Kainuussa ovat perättömiä

Kainuussa on liikkeellä huhu, että terveysviranomaiset salailevat tietoa koronarokotuksen aiheuttamasta kuolemantapauksesta. Kainuun sote toteaa, että Kainuussa ei ole tiedossa yhtään sairaalahoitoa vaativaa rokotereaktiota tai kuolemaa ja pyytää, että kansalaisten huolta ei lisättäisi perättömiä tietoja levittämällä.

Kuhmon Puinen sote-asema -hanke valittiin Puurakentamisen Vauhdittajaryhmään

Puurakentamisen Vauhdittajaryhmä on Ympäristöministeriön ja Motiva Oy:n hanke jonka tarkoituksena on madaltaa kynnystä puurakentamiseen. Vauhdittajaryhmä kokoontuu kuukausittain ja hanke kestää tammikuuhun 2022. Mukana on Kuhmon lisäksi 10 muuta kuntaa. Ryhmässä käsitellään yhteiseksi koettuja haasteita mm. puurakentamisen kustannusten ja määräysten osalta.

Kuhmo sopeutuu kehittämismielellä toimintaa uudistaen

Vuonna 2020 Kuhmon kaupungin tulos muodostui – 0,86 miljoonaa eu-roa alijäämäiseksi. Tulos parani edellisestä vuodesta 0,7 miljoonaa euroa, mutta jäi tavoitteesta 0,7 miljoonaa euroa. Kainuun sote-kuntayhtymän alijäämästä (- 26,7 miljoonaa euroa) johtuvaa sote-kulujen ylitystä Kuh-molle kirjattiin noin 2,7 miljoonaa euroa, kun Kuhmo oli jo talousarvios-saan huomioinut soten talousarvion mukaisen – 3,8 miljoonan euron ali-jäämän. Selkein yllätys olivat sote-kuntayhtymän palkkaharmonisointiin liittyvät kirjaukset 12,1 miljoonaa euroa ja aiemmilta vuosilta kirjatut li-sämaksut, joista Kuhmolle kertyi ennakoimatonta kulua noin 1,7 miljoo-naa euroa. Sote-kuluista puhdistetut muut toimintakulut sopeutuivat edelleen noin 0,6 miljoonaa euroa ja jäivät budjetoidusta -1,1 miljoonaa euroa.

Kohdataan Kuhmossa -livetapahtumat

Kuhmon kaupungin järjestämien livetapahtumien tavoitteena on lisätä yhteisiä kohtaamisia uusien ja kiinnostavien asioiden äärellä. Tänä keväänä kohtaamiset toteutetaan livetapahtumina, joiden ajankohdat ovat 31.3., 21.4. ja 19.5. Tilaisuuksien alussa on ensin alustus asiasta, jonka jälkeen osallistujilla on tilaisuus vaihtaa ajatuksia ja tehdä kysymyksiä.