Kuhmon kaupunki myy Mäkikadun päiväkodin tarjousten perusteella

Kuhmon kaupunki myy Mäkikadun päiväkodin rakennuksen tarjousten perusteella valintaperusteena korkein hinta. Rakennus on myytävänä Kiertonet -julkisen sektorin huutokaupassa 5.12.2019 saakka. Myyjän asettama tavoitehinta on 13 000 €. Kohde sijaitsee vuokratontilla (Rokkola 140:131) osoitteessa Mäkikatu 2, 88900 Kuhmo. Tontin asemakaavamerkintä on…

Kuhmosta UNESCO:n kirjallisuuskaupunki – Kuhmo is a new UNESCO Literature City

Kuhmon kaupunki on valittu UNESCO:n luovien alojen verkostoon. Suomesta mukana verkostossa on vain Helsinki, jolla on designkaupungin status. Kuhmon kaupunki haki kirjallisuuskaupungin statuksen Juminkeko-säätiön aloitteesta. Hakemusta valmisteltiin noin puoli vuotta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. -Olen todella iloinen, että tartuimme mahdollisuuteen.…

Kuhmon työterveyspalvelut kilpailutuksessa

Kuhmon kaupungin työterveyspalvelut alkaen 1.1.2020 avattiin kilpailutukseen. Kysymyksessä on kansallinen hankinta ja tarjouspyyntö on julkaistu Cloudiassa/Hilmassa. Tarjous tulee jättää 25.11. klo 16:00 mennessä. Lisätietopyynnöt tulee esittää tarjousjärjestelmässä 11.11. mennessä.  

Pitoa ja vetoa Kuhmoon -tutkimuskysely

Kuhmon kaupungille on myönnetty Elävä Kainuu -Leader hankerahoitus yleishyödylliseen kehittämishankkeeseen nimeltä Pitoa ja vetoa Kuhmoon. Hankkeen tavoitteena on tutkia kattavasti Kuhmon pito- ja vetovoimatekijöitä ja hyödyntää tätä tietoa Kaupungin viestinnän, tulomuuttopalveluiden ja peruspalvelujen kehittämisessä. Hankkeen tavoitteena on selvittää myös Tuupalan puukoulukeskuksen ja Metsästyslain 8§ merkitys pito- ja vetovoimatekijänä.

Kuhmon kaupunki aloittaa yhteistoimintamenettelyn osana kaupungin palvelujen muotoilua ja talouden sopeuttamissuunnitelmaa

Kuhmon kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 8.10. yhteistoimintamenettelyn aloittamista osana palvelujen muotoilun ja talouden sopeuttamissuunnitelman laadintaa. Yhteistoimintamenettely koskee kaupungin koko henkilöstöä. Palvelujen muotoilun ja sopeuttamislaajuuden huomioon ottaen, suunnitelma voi edellyttää toimenpiteitä myös kaupungin konserniyhtiöiltä. Konserniyhtiöitä koskevat linjaukset tehdään suunnitelman laadinnan yhteydessä.

Vastaa Kainuun joukkoliikenteen asiakastutkimukseen

Haluamme selvittää Kainuun maakunnan asukkaiden näkemyksiä siitä, miten joukkoliikenne alueella toimii nyt ja miten sitä tulisi kehittää. Vastaamalla kyselyyn voit kertoa meille oman näkemyksesi joukkoliikenteen kehittämistarpeista. Kyselyn tuloksia hyödynnetään palvelutasosuunnitelman laatimisessa ja kuntien välisen joukkoliikenteen suunnittelussa. Odotamme vastauksia juuri sinulta,…

Rakennusrekisterin laadun parannustyö ja kiinteistöveroselvitys

Kuhmon kaupungissa on vuoden alusta aloitettu rakennusrekisterin laadunparannustyö, jonka tarkoituksena on päivittää eri rekistereissä olevat mahdollisesti osittain puutteelliset tiedot ajan tasalle. Samalla tarkastellaan kiinteistöverotusta, jossa kiinnitetään huomio rekisteristä puuttuviin ja keskeneräisiin rakennuksiin. Tietoja verrataan eri rekisterien tietoihin ja tarvittaessa kerätyt…

 Tangolaulun taitokisat 2.-3.11.2019 Kuhmo-talossa

Kuhmon kaupungin kulttuuritoimi järjestää 29. Tangolaulun taitokisat kaikille tangolaulun taitajille Kuhmon Römppäviikolla. Sarjoina on miehet ja naiset. Pääpalkinto on 400 euroa molemmissa sarjoissa. Kilpailuun osallistujat valmistavat kolme eri tango-laulua. 2.11. alkukarsinnoissa osallistujat laulavat yhden tangon ja loppukilpailuun 3.11. mukaan valitut…